Olsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-71

Fredningsnr.
50346

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Bautasten, 2 m høj, væltet i skov. Muligt flere sten i nær- heden.
Undersøgelsehistorie  (5)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd for Højen [sb.70] ligge endnu 7 store Bavtasten, den største over 5 Alen lang; de synes at have staaet i 2 Rækker med 3 Stene i den ene og 4 i den anden Række. Bevoksning: 1985: Mos og Løvkrat

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautasten, 2 m h., væltet i Skov. Muligt flere Sten i Nærheden.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bautasten i skov. 1,8 m høj x 0,75 m x 0,75 m. Tilspidset. Ligger væltet og helt overgroet i skovbund. Kun en flad og en bred side synlig. Bautasten er helt overgroet ef mos og kaprifolie. Større gravplads i området. Flere strandsten synlige i skovbund. Sandsynlig bautasten, 14 m Ø og 3 m N fra 5034-6. Også mulig sten 7,5 m Ø for denne. Ligeledes mulig fundamentsten 14 m Ø, 41 m S for 5034-6. Bevoksning: 1985: Mos og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)