Smidstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030308-5

Fredningsnr.
332512

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1897, ved gdr. Pedersen, Nysonnerup. Runddysse 1,2 x 9 m. 6-sidet kammer af 5 bæresten og 1 dæk- sten. Enkelte større træer og nogle tjørne.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse, omgiven af en rundagtig, 1,20 M høi, 9 M bred, mulig afpløjet Højning, bevoxet med Krat og et enkelt stort Træ. Ingen Randstene ses, enkelte mulig skjulte i Jorden. Kamret langagtig sexsidet, Retning N til V-S til Ø, Indgang mod S. Det er dannet af 5 svagt hældende Bæresten med en Overligger i oprindeligt Leje; Tærskelstenen mangler. Indvendig Længde 1.60 M, Bredde mod N 0.70 M, ved Midten 1.20, ved Indgangen 0.45 M. Kamret skønnes tømt; nogle Sankesten henligger deri. Højde fra fylden i Kamret til Overliggerens Underside 0.80; Bærestenenes Højde over omgivende fyld 0.65. Overliggeren forneden flad, foroven tagformet; 1.90 M lang, 1.10 M bred, 1.40 M tyk. Paa dens Overside findes een skaalformet Fordybning. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 1.20 x 9 m; 6sidet Kammer af 5 Bæresten og 1 Dæksten; enkelte større Træer og nogle Tjørne.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Dyssekammer på lidt uregelmæssig rundet høj. Kamret er aflangt 6-kantet med 5 bæresten, 1 stor dæksten, der ragede ca 1,7 m op. Højen måler ca 1,2x9x9 m. Den er ret tæt bevokset med krat i S-siden, ingen synlige randsten. Måske er 2 sten SV for kamret gangsten. Der er 1-2 m' pløjeafstand til højfod. Kamret måler ca 1,5x0,4 m. Dyssen ligger på "næs" ud i Elverdams å, ned ad skråning i ådalen. Mod Ø er en høj ældre jernbanedæmning, der hindrer videre udsyn. Den ligger 0,5 km fra markvej og 1 km fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret dysse i ådal. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)