Stenlille
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030309-8

Fredningsnr.
34241

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1891, ifølge reservation i skøde fra Sorø akademie. Afmærkn.: MS 1891 Høj, 2,5 x 25 m. Afpløjet og afgravet flere steder. Indeholder uudgravet jættestue, hvoraf 6 dæksten ses i overfladen. Græs- groet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt øst for Landeveien og syd for Huset, umiddelbart ved Loddens sydlige Skjel, ligger en betydelig Jordhøi, som indeslutter en uudgravet Jættestue. Den runde Høis Tværmaal ved Foden er nu c. 70' i Nord-Syd, 60' i Øst-Vest; men oprindelig havde Høien en større Udstrækning. Mod Landeveien er Foden afpløiet, og Høien er her forneden omsat med et Stengjærde; mod Nordøst er Foden og det øverste Jordlag afgravet i en Bredde af 25' og 15' dybt ind imod Kammeret; herved er 1 Dæksten blevet blottet, men Kammeret er ikke naaet. Mod Landeveien, hvor der er afpløiet et Jordlag om Foden, har Høien en Høide af c. 14'; men til den modsatte Side er den kun 10' høi. Overdelen er temmelig uregelmæssig, idet der er borttaget en Del Jord over Dækstenene i Kammeret, hvorved der er fremkommet en skraanende Flade mod Øst. Største Delen af 6 Overliggere er synlig; de ligge i Retning: Syd til Vest-Nord til Øst; Afstanden mellem de yderste Stens fjærneste Sider er 24'; den største Sten er 7 1/2' lang. Nr.4. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uudgravet Jættestue, se S.M. Nr.4 med tilhørende Planche 26a. (Dækstenene over Jættestuen ligge i retning S-N (ikke som angivet i Declarationen SV-NØ); en Afgravning i Højens Nordside er udfyldt med Sankesten lagte i Orden, saa at de danne en regelmæssig Flade). Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 25 m. Afpløjet og afgravet flere Steder. Indeholder uudgravet Jætteststue, hvoraf 6 Dæksten ses i Overfladen. Græsgroet i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kirkehøj. Jættestue, mål ca. 4 m (højere end 2,5) x 25 x 25 m, noget uregelmæssigt hvælvet med en ret stejl side mod V (uden vegetation under større træer). Der ses 5 (ikke 6) sten i overfladen (antagelig dæksten) - vildroser vanskeliggør iagttagelse. Den største sten rager ca. 0,3 m op over skråning. Der er enkelte muldvarpeskud i højsiden. Mod N er en mindre stendynge hen til højfod - ellers fin pløjeafstand. Mod V er en tilplantning med ældre graner, delvist fældede og høje løvtræer ved skeldiger nær højen. Ligger i ret åbent landskab, nær Sandlyng å mod V, dog flere huse i nærheden (ingen hjemme). Lagde besked på nærmeste hus mod N om det ulovlige i stendynge og beplantning (lagde kopi af loven med under- stregning af det væsentlige) - bad ikke om at få arealet ryddet. Intet navneskilt, adressen må være Sorøvej 44-46 / 48-56 (antagelig 48/50). Omtrent 50 m fra offentlig vej. Kan ved pleje (også af omgivelser) blive **. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestue (delvis gemt i bevoksning) i et ret åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)