Afd.5

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030309-10

Fredningsnr.
34244

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,7 x 20 m. Synes dannet af store stenblokke. Særlig mod SØ ses disse sten tydeligt. Græsklædt med spredte store løvtræer. I løvskov.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.4. Paa "Hjortebjerg" findes en Flade, en Snes Skridt i Tværmaal, tæt belagt med Haandsten i et Lag, som skal være 2-3' tykt. Grunden af en Høi synes det ikke at være; en Stenbunke, samlet ved et Forsøg paa Opdyrkning i ældre Tid, vilde vel heller ikke ligge paa Toppen af en meget høi Banke. I den ene Ende og over hele Fladen af dette Stenlag er der i de senere Aar borttaget en Del Sten. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1896 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I den nordlige Del af en c. 2/3 M. høj, c.13 M. bred, stenfyldt Højning paa Hjortebjerg (se S.M. Nr.4) er, efter Meddelelse, 1894 fundet en Del brændte Ben, paa alle Sider omgivne af Sten. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.7 x 20 m. Synes dannet af store Stenblokke. Særlig mod SØ ses disse Sten tydeligt. Græsklædt med spredte store Løvtræer. I Løvskov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Høj, mål ca. 1,7 x 20 x 20 m. I overfladen ses store kampesten af lidt forskellig størrelse, de fleste omkring 0,5 x 0,5 m. Stenene er særligt tydelige mod NØ, Ø og SØ. Højen er ret regelmæssigt hvælvet. Den ligger nedenfor en markeret, stejl bakkeknold, Hjortebjerg, hvor der også er flere kampesten synlige, især nedenfor på SØ-siden, hvor der er et bækleje og et par vandhuller. Kan Hjortebjerg være en tilflugtsborg ?? og højen høre til denne ?? Højen er bevokset med lave urter og græs, enkelte unge løvtræer; den ligger nær skovvej, ca. 500 m til offentlig vej. Der var væltet et større løvtræ på Hjortebjergs top, ingen kulturlevn i rodnettet. ** Seværdighedsforklaring ** Særpræget høj (stenfyldt) nedenfor Hjortebjerg (markeret morænebakke - tilflugtsborg ??). Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra NNV
oversigt, set fra SV