Kveldinghøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030309-14

Fredningsnr.
332311

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, 1,7 - 3,5 x 27 m. En del afgravet og forgravet men trods alt et ret anseligt og smukt virkende mindesmærke. Græsgroet og bevokset med 8 store løvtræer. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.5. "Kveldinghøi" er Navnet paa den øverste, runde Top af en større Banke; denne øverste, runde Høining er utvivlsomt en Gravhøi c. 40' i Tværmaal 8' høi. Høiens sydlige Halvdel er overpløiet; den øvrige Del af Rundhøien er bevoxet med høie Træer. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, "Kveldinghøj", se S.M. Nr.5. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 1.7-3,5 x 27 m. En Del afgravet og forgravet, men trods alt et ret anseligt og smukt virkende Mindesmærke. Græsgroet og bevokset med 8 store Løvtræer. I Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj på Rolighedsbakke. Højen måler ca 1,7-2,5 m (set henholdsvis fra S og N) x17x17 m (ikke 27 m = trykfejl?). Højen er indhegnet (med åbning) og der er god pløjeafstand. Højen er meget uregelmæssig med store ældre fordybninger og skår i højside, bevokset med ældre løvtræer og lidt småløv. Der var et par afgravede græstørvsstykker, mål ca 20x20x5 cm, ikke nedgravet under vegetation. Ikke påtalt for ejer, da højen så ud til at være meget besøgt og den ligger langt fra gården. Jeg kunne ikke lægge græstørven på plads p.g.a. frostvejr. Minesøgervirksomhed?? Den ligger på kant af mindre bakke, højt i terræn, og den uregelmæssige overflade ses ikke selv på kort afstand. Omtrent 15 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Høj, højt i terræn, med ældre træer, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Flot udsigt fra højen.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)