Sandlynggaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030309-19

Fredningsnr.
332312

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 11 m med kammer orienteret N-S dannet af 2 sten for hver langside og 1 væltet endesten mod N. De fleste af sidestenene hældende og dækstenen nedfaldet. Bevokset med krat, omgivet af et gærde. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Dysse, omgiven af en indtil 1/2 M. høj, delvis kratbevoxet Højning. Randstenene borttagne før Mands Minde. Kamret firsidet, Retning N-S, aabent i S. Længde c. 2.20 M., Bredde c. 1 M. I hver Langside 2 Sten, for nordlig Ende een; Tærskelstenen er bortvæltet fra dens oprindelige Plads. Kun een af Sidestenene (den nordligste i Vestsiden) staar i oprindelig Stilling, de øvrige hælde og ere forskudte. Den nordlige Endesten er sprængt; et større Stykke af den ligger indvæltet i Kamret. Overliggeren er nedgleden fra oprindeligt Leje og hviler paa den sydlige Bæresten i Østsiden og paa Jorden; den er 1.70 M. lang, 1.50 M. bred, 0.80 M. tyk. Kamret ialfald delvis tømt og til Dels fyldt med Sankesten. Den staaende Sidesten rager 0.90 M. op over Jordfladen. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.5 x 11 m., med Kammer orienteret N-S dannet af 2 Sten for hver Langside og 1 væltet Endesten mod N. De fleste af Sidestenene hældende og Dækstenen nedfaldet. Bevokset med Græs og Krat, omgivet af et Gærde. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 853/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse i højrest. Højen er stærkt afpløjet, måler ca 0,3x8x4 m. Der er intet stengærde, men marksten på højrest og synlige i pløjelag nær dyssen. Omtrent på midten er et aflangt kammer i N-S'lig retning, med 1 bæresten V (revnet i flere stykker), 2 Ø, 1 S og 1 N, indre mål ca 2 m op over højen. Der er også marksten ved og i kamret. Højen er græsbevokset, i kamret er en stor hyld. Dyssen ligger ret lavt, nær Sandlyng å, (Ø for skov). Omtrent 20 m til alle til Sandlynggård og 75 m til landevej. Ejer:. (Ejer ikke hjemme, talte med ca 10-12 års datter). ** Seværdighedsforklaring ** Stort dyssekammer i højrest, ret lavt i terræn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)