Olsker

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-73

Fredningsnr.
50348

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

1943: Høj, ca. 1 x 11 m. Hele midterpartiet er bortgravet. Efter- groet. Græsklædt i skov. 1987: Høj, ca. 1 x 11 m. Meget ujævn overflade med flere sten synlige. I centrum en gammel nedgravning, ca. 3 x 4 m stor. Fra NV er indgravet en ca. 7 m lang grøft i NV-SØ retning. Ved højfoden i SV ses 2 randsten. I græsløkke.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lignende [som sb.72], noget mindre; den er for største Delen borttaget for omtr. 25 Aar siden [ca.1859], og der skal dengang være fundet Potter. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca 1 x 11 m. Hele Midterpartiet er bortgravet. Eftergroet. Græsklædt i Skov.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj, 0,75 x 10 m. I græsløkke. Gammel nedgravning i midten. 4 m NØ-SV x 3 m. Indgravning fra NV, 7 m lang grøft NV-SØ, meget ujævn overflade pga. af gamle udgravninger og opgravning af gam.........., myretuer og kreaturnedslid. Højen større mod NØ. Jorddynge fra gamle udggravninger ved højfod. Også myretue. 2 aktive myretuer på højen. 2 randsten synlige ved SV-fod. Flere synlige sten på højoverfladen, 0,2-0,4 m store. Åben bevoksning. Enkel ask, kirsebær, bøg og tjørn. Hybenkrat og begyndende opvækst af brombær og kaprifolie. Ejer er ikke orienteret. Højen er fredningsværdig. EJer: Peter Funch St. Myregård Røvej 16 3770 Allinge Tlf: 03-984008 Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi