Udstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030310-4

Fredningsnr.
33251

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse med 2 parallele kamre i høj, 0,65 x 8 m. Af rand- stenene nu kun 1 tilbage. Det sydvestlige kammer: 3 bæresten, afvæltet dæksten. I forlængelse af SV. Langside og ca. 0,3 m SØ herfor står en større sten, antagelig gangsten. Det nord- østlige kammer: 3 bæresten, i tærskelsten, 2 gangsten, ingen dæksten. Græsbevokset med lidt buske.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 12 M. bred, Jordhøjningen 2/3 M. høj, kratbevoxet. Af Randsten forefindes 4 staaende, 12 faldne og delvis forslæbte; de ere indtil 1.80 lange; de staaende rage indtil 0.90 op over Jorden. Indenfor Randstenene to omtrent parallele Kamre, Retning NV-SØ med Indgang mod SØ. Det sydvestlige Kammer dannet af 3 Bærestene, indvendig Længde 1.55, Bredde 0.30; Fylden naar til Bærestenenes Overkant; Bærestenenes Højde over den Omgivende Fyld 0.65. Tærskelsten ses ikke. Af den sydvestlige Bæresten er et større Stykke afsprængt. Af Gangstenene forefindes den sydvestlige, 0.80 lang. Overliggeren er afvæltet saaledes, at den hviler paa Kamrets nordvestre Hjørne og paa Jorden. Den er forneden flad, foroven afrundet, 2.40 lang, 1.40 bred,0.75 tyk; mindre Stykker ere afsprængte. - Det nordøstlige Kammer 0.45 fra det sydvestlige. Overliggeren er forlængst bortført. Tilbage staa: Kamrets 3 Bærestene, der rage 1 M. op over den omgivende Fyld, Tærskelstenen og to Gangstene. Længde fra Gangens sydøstlige Ende til Kamrets Endevæg 2.80, Kamrets indvendige Længde 1.50, Bredde 0.85, Dybde fra Fylden til Bærestenenes øvre Rand 0.65; Gangens Bredde 0.85. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse med 2 parallelle Kamre i Høj 0.65 x 8 m. Af Randstenene nu kun 1 tilbage. Det sydvestlige Kammer: 3 Bæresten, afvæltet Dæksten. I Forlængelse af SV. Langside og ca. 0.3 m SØ herfor staar en større Sten, antagelig Gangsten. Det nordøstlige Kammer: 3 Bæresten, 1 Tærskelsten, 2 Gangsten, ingen Dæksten. - Græsbevokset med lidt Buske.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, mål ca 0,7x8x8 m. Høj, omtrent 4-kantet afpløjet, meget tæt tilgroet af hyld, vildrose, brændenælder og krat. 2 kamre. Det NØ'lige har en aflang form med 1 (udvæltet) bæresten mod NØ, 1 kort mod NV, 1 lang mod SV, 1 tærskelsten mod SØ, hvor der også er 2 gangsten - ingen dæksten, indre mål ca 1,7x0,8 m. Det SV'lige kammer er helt tilgroet, ser intakt ud, dækstenen ses afvæltet mod SV. Sten rager ca 1 m op over højen. 1 sten (ca 0,3 m fra NØ bæresten til NØ kammer) kan være en randsten. Kunne ved pleje blive **. Den ligger ret lavt, ned mod mose mod NØ, ca 300 m til offentlig vej. Telegrafpæle langs skeldige mod S. . ** Seværdighedsforklaring ** Dysse med 2 kamre (nu tilgroet) i et ret åbent landskab mod N. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)