Lange Dysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030310-8

Fredningsnr.
33252

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/5 1927, gdr. A. West Christiansen og hustru, Nørregaard. Diplom. Afmærkn.: MS 1927, Hans Kjær. To firesidede dyssekamre, 1 m fra hinanden. Det østlige kam- mer: dannet af 3 bæresten og 1 tærskelsten samt 2 gangsten. Det vestlige kammer: dannet af 3 bæresten og 1 tærskelsten. 1,5 m jord udenom kamrene medindbefattet under fredningen. Vest for kamrene og kun ca. 0,5 m fra disse var stablet en større dynge sten, der skjulte mindesmærket fra V. Ejeren lovede at fjerne disse sten i løbet af ca. 1 år.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Retning NV til V-SØ til S, ca. 28 M. lang, 8 M. bred. 8 M. bred. Jordhøjningen 1.20 høj; dens Ender ikke sikre. Af Randstenene findes: mod SØ 2 forslæbte; mod NØ 2 staaende, 1 skreden, 10 faldne; mod NV 1 forslæbt; mod SV 8 staaende. I den nordvestre Ende en 5 M. lang, 3 M. bred, indtil 1.30 dyb Nedgravning, hvori 3 større Stene i Uorden, antagelig Rester af et ødelagt Kammer. Tæt SØ herfor ses Toppen af 3 større Stene der danne en Linie i Retningen NØ til Ø-SV til V, som synes at tværdele Langdyssen. Tæt SØ for disse Stene en 5 M. lang og bred, indtil 0.80 dyb Nedgravning. Flere andre steder i Jordhøjningen findes større Huller. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To firesidede Dyssekamre, 1 m fra hinanden. Det østlige Kammer: dannet af 3 Bæresten og 1 Tærskelsten samt 2 Gangsten. Det vestlige Kammer: dannet af 3 Bæresten og 1 Tærskelsten. 1,5 m Jord uden om Kamrene medindbefattet under Fredningen. Vest for Kamrene og kun ca. 0.5 m fra disse var stablet en større Dynge Sten, der skjulte Mindesmærket fra Vest. Ejeren lovede i Løbet af ca. 1 Aar at fjærne disse Sten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Højrest mål ca 1,5x10x10 m, 4-kantet afpløjet. 2 kamre. Det vestlige er aflangt, af 2 lange sten (1 Ø (flækket)+ 1 V) 1 mindre i N og 1 tærskelsten S, ingen dæksten. Kamret er fyldt med marksten. Pløjeafstand nu 1,5 m, tidligere kortere. Indre mål ca 1,5x0,7 m. Det østlige kammer placeret ca 1 m SØ for det vestlige. Der er 2 lange sten (bæresten?) og 1 gangsten mod Ø, mål 1,5x0,8 m. Umiddelbart N herfor en større aflang stendynge, som lå de i et opfyldt kammer parallelt med det vestlige, mål ca 1,5x0,5 m. Ingen dæksten. Højen er bevokset med græs og forskellige lave, vilde blomster. Den ligger ca 40 m fra landevej, skåret lidt ned i terræn. I et ret åbent, forholdsvis jævnt landskab. Mulighed for parkering af lille bus. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse med 2 kamre (ingen dæksten) - i et ret åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)