Videlandsdysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030310-18

Fredningsnr.
34256

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, orienteret NV-SØ, 1,5 x 16 x 12 m. Rester af et kammer med 1 sten i syd, 1 i vest in situ. I ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, stærkt forstyrret. Retning VNV-ØSØ. Den vestlige Ende bortskaaren af en Mærgelgrav. Resten 13 M. lang, 7 M. bred. Jordforhøjningen beskadiget, bevoxet med Træer og Krat. Af Rand stene forefindes: mod S 2 staaende, 5 faldne; mod Ø 3 faldne (een mindst 2.10 lang), mod N 1 skreden, 2 faldne. C. 6 M. fra Østenden en Nedgravning med store flakte Stene liggende i Uorden, antagelig Stedet, hvor et udgravet og ødelagt Kammer har ligget. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt forstyrret Ruin af Langdysse. Rester af et Kammer orienteret N-S, dog kun sydlige Endesten synes at staa paa oprindelig Plads.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forstyrret dysse (TRYKT IKKE FREDNINGSVÆRDIG) Mål 2,5 x 16 x 12 m. Langdysse, N-S'lig retning, hvor der ligger mange store sten i dyssens sider og på top, antagelig randsten og ældre marksten, mål ca. 1,5 x 16 x 12 m, mod N skåret af ældre mergelgrav, diffus højside. Omtrent 1/3 fra S-enden er rester af et kammer, muligvis 1 sten mod S og 1 V in situ, øvrige fra sprængt dæksten ? (kilespor), form uvis, måske aflangt i Ø-V'lig retning ?? Stenene rager ca. 1 m op. Omtrent 0.5 m fra kammer mod N er en ældre, ret stor træhytte på sokler, til jagt ? og der ligger en del affald på højen, tagplader, baljer, flasker m.m. Dyssen er ikke særlig pæn - kan dog ved pleje / udgravning blive ** - ligger højt på en bakke, i et bakket landskab. Jeg rettede ikke henvendelse til ejer, da der er en endnu ikke afsluttet politisag angående træhytten. Omtrent 320 m til offentlig grusvej. Træhytten ses ikke på denne årstid p.g.a. træbevoksning. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysserest, højt i terræn, har landskabelig værdi. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2651
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2651
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse, orienteret NV-SØ, 1,5 x 16 x 12 m. Rester af et kammer med 1 sten i syd, 1 i vest in situ. I ager.

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)