Ordrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030310-22

Fredningsnr.
34251

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/10 1933, Administrationen for Caspar Peter Bugels familiestiftelse. Langdysse 7,5 x 12,75 m. Jordhøjningen ubetydelig. Randsten: S 3 (2 væltede), V 7 (5 v.), N 4 v., Ø 7 (6 v.). Nærmest sydenden et kammer hvoraf 2 bæresten, 1 gangsten og den nedvæltede dæksten. N herfor et andet kammer af 3 bæresten og 1 tærskelsten. Væltet ned Ø for denne kiste ligger ca. halvdelen af en stor stenblok, antagelig overligger og væl- tet ud. V for kisten ligger vistnok den anden halvdel af overliggeren. Bevokset med unge bøge i bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Retning omtrent N-S. C. 12 3/4 M. lang, 7 1/2 M. bred. Jordhøjningen ubetydelig (indtil 1/3 M. høj) og forstyrret ved Afgravning. Af Randstene findes: mod S 1 staaende (rager 1.10 op over Jordfladen), 2 faldne; mod V 2 staaende, 5 faldne; mod N 4 faldne; mod Ø 1 skreden, 6 faldne. - 4 1/4 M. fra Sydenden Rester af et ødelagt, firsidet Kammer, Retning Ø- V, Indgang mod Ø: nemlig vestlig Endesten, der er 0.65 bred, den nærmeste 1.10 lange Sidesten i Nordsiden (der har været dannet af to Stene, en opret staaende Sten, der mulig er Gangens sydlige Sidesten, og hvis østlige Ende er 2 1/2 M. fra Kamrets Vestvæg, samt den mod N afvæltede, ved Afflækning beskadigede Overligger, der er 2.50 lang, 1.25 tyk. - 6 1/2 M. fra den sydlige Ende et andet firsidet Kammer, hvis Retning er Ø-V med indgang i Ø, bestaaende af 3 Bærestene og en Tærskelsten; indvendig Længde 1.50, Bredde mod V 0.85, mod Ø 0.45, tømt til en Dybde af 0.80. Tærskelstenen er 0.50 lavere end Bærestenene. I Fortsættelsen af den sydlige Sidesten findes udenfor Tærskelstenen en 0.55 høj, 0.70 bred Sten, der staar paa oprindelig Plads og Skønnes at være den sydlige Sidesten af en Gang. To store Stykker af den sprængte Overligger ligge nedvæltede mod V og Ø. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 7,5 x 12.75 m. Jordhøjningen ubetydelig. Randsten: Syd 3 (heraf 2 væltede), Vest 7 (heraf 5 væltede), Nord 4 væltede, Øst 7 (heraf 6 væltede). Nærmest Sydenden et Kammer, hvoraf 2 Bæresten, 1 Gangsten (?), og den nedvæltede Dæksten. Nord herfor et andet Kammer af 3 Bæresten og 1 Tærskelsten. Væltet ned øst for denne Kiste ligger ca. Halvdelen af en stor Stenblok, antagelig Overligger og væltet ud vest for Kisten ligger vistnok den anden Halvdel af Overliggeren. Bevokset med unge Bøge i Bøgeskov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,4 x 13 x 8 m. Dyssens retning er N-S, mål ca. 0,4 x 13 x 8 m, diffus fod mod S. Randsten S 3, V 7, N 4, Ø 7, de fleste væltede, flere større sten indenfor randstenene. Omtrent på midten er 2 forstyrrede kamre. Det S-lige har 1 bæresten mod N, 1 V, 1 gang-?-sten SØ med afvæltet dæksten lige N for kisten, mål ca. 1,7 x 0,7 m ? Lige N herfor (afstand mellem kisterne er ca. 3 m) et aflangt kammer med 1 lang bæresten N, 1 lang sten S, 1 kort V og 1 tærskelsten Ø, 1 gangsten SØ, 1 stort afvæltet dækstensstykke mod SØ og 1 tilsvarende V, rager op til 1 m op over højen, kistemål ca. 1,5 x 0,5 m. Et dyr ? har krattet i bunden. Højoverfladen er noget ujævn. Der ligger også en større sten (tidligere randsten ?) ca. 10 m SØ for dyssen, og ca. 6 m Ø for dyssen er en meget stor del af en dæksten. Den kan måske stamme fra et tredie kammer ? S for de øvrige, hvor højen er meget ujævn - da skulle dyssen have været ca. 17 m lang ? Der fører en skovvej tæt forbi dyssen mod S, dyssen er nyligt slået og fremtræder pænt i en lille lysning i skoven. Ligger på skråning ned mod bæk mod N. Omtrent 750 m til offentlig vej. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret og velholdt langdysse i lysning i skov. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)