Ordrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030310-23

Fredningsnr.
34253

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Forstyrret dyssekammer. Ingen høj. Kamret ses at have ligget NV-SØ, størrelse ca. 1,5 x 0,8 m. Bevaret er NV-endesten, 2 sten i NØ-langside, 1 sten i SV-langside og 1 i to dele spaltet dæksten, der er styrtet ned i kamret. Langsidernes sten er halvt væltede og delvis bragt ud af leje. I skov. Kan antagelig restaureres.
Undersøgelsehistorie  (5)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Dysse, der antagelig har haft Retning SØ-NV med Indgang i SØ. 6 større Stene ligge paa Stedet, alle mere eller mindre forskudte. Jordhøjningen sløjfet. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Dyssekammer. Ingen Høj. Kamret ses at have ligget NV.-SØ., Størrelse ca. 1,5 x 0,8 m. Bevaret er NV. Endesten, 2 Sten i NØ. Langside, 1 Sten i SV. Langside og 1 i to Dele spaltet Dæksten, der er styrtet ned i Kamret. Langsidernes Sten er halvt væltede og delvis bragt ud af Leje. I Skov. Kan antagelig restaureres.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammerrest, 1,2 x 3 x 3 m. Der anes ingen høj, men ligger i Ø-siden af bakke, nær skråning ned mod NØ. Kamret har antagelig været aflangt i NV-SØ'lig retning, hvor ene bæresten mod NV er in situ, de øvrige bæresten væltet nedad mod NØ. 1 bæresten mod SV, 2 NØ og 1 flækket dæksten herimellem, kistemål oprindelig 1,5 x 0,8 m. Der ligger flere granitsten, fleste hovedstore, enkelte større, og meget flint (afslag og blokke) på skråningen NØ for kamret. Der er plantet flere graner, 2-5 m fra dyssen. Derimellem selvsået løvbuskads og blomster. Graner 10-15 år ? Der er fjernet et stød 0,5 m fra Ø-lige bæresten (hyldebusk i kanten), mål knapt 1 x 1 m med dybde til ca. 0,4 m. Burde måske dækkes af fagfolk med kendskab til flint. Kunne ved pleje blive et pænere fortidsminde. En ret tilgroet skovvej fører til/forbi dyssen, ca. 150 m til skovvej og 500 m til offentlig vej. Nær dyssen vokser en del nøjsomme planter f.eks. pericum m.m. Adresse : se 3425-1. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer, i bakkeskråning ?, højt i terræn. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)