Knibetangshøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030310-25

Fredningsnr.
34254

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/11 1896, administrationen for Fideikommisgodset Ringsted Kloster. Høj, 2,5 x 19 m. I toppen en ca. 1,5 m bred og 0,5 m dyb kløftartet tilgroet nedgravning. Græsgroet og hovedsaglig på siderne store og små bøgetræer. I løvskov. Høj sb. 25 - 26 kaldes Knibtangshøjene.
Undersøgelsehistorie  (5)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, bevoxet med ældre og yngre Bøge. 2 1/2 M. høj, 19 M. bred. I Toppen en c. 5 1/2 M. lang, c. 2 M. bred, c. 1/2 M dyb Nedgravning i Retningen NNV-SSØ. (Jfr.[sb.] Nr. 26). [Sb.] Nr. 25-26 kaldes, efter Meddelelse, "Knibtangehøjene".

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.5 x 19 m. I Toppen en ca. 1.5 m bred og 0.5 m dyb kløftartet tilgroet Nedgravning. Græsgroet og hovedsagelig paa Siderne store og smaa Bøgetræer. I Løvskov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj (V'lige af Knibtangshøjene). Mål ca. 2,5 x 19 x 19 m. Stor, hvælvet høj med en svag, uregelmæssig fordybning i toppen og mod Ø, mål ca. 1,5 x 0,3 m dyb (dækket af blade). Højen er tæt bevokset med små, selvsåede løvtræer (bl.a. elm under 1 m), hindbærkrat m.m. Der er flere gamle stubbe på højen. Den ligger i løvskov, hvor der nu er ryddet et stykke mod NØ - nyplantning. Mod V en skrånign ned til bækleje. Der fører en tilgroet skovvej hen til højen. Der er en ældre afgravning ca. 1,2 x 0,3 x 0,2 m dyb ind i højside mod SV, delvist tilgroet med mos. En næsten til- vokset skovsti fører forbi højen, ca. 100 m til skovvej og 300 m til offentlig vej. Nær ret stejl skråning mod V. Kunne ved pleje blive ***, som 3425-5. ** Seværdighedsforklaring ** Ret stor høj, nær anden høj, ved skråning ned mod bækleje.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)