Kyringe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030310-30

Fredningsnr.
342447

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/9 1896, gårdmand Peter Jensen Petersen; frednin- gen tiltrådt af direktionen for den Surhske Stif- telse. Diplom Afmærkn.: MS 1907, gdr. Petersen. Ny Sonnerup. Langdysse 1,8 x 13 x 17 m (N-S). Randsten: N 2 (1 væltet), V 2 v.,S 3, Ø 8. Der skulle være et firsidet kammer af 6 bæresten og en væltet dæksten, denne sidste blev truffet hvorimod ingen af bærestenene kunne ses. Højen græs-busk- groet. I ager. Mærkestenens øvre del afbrækket og lå på jorden. NMI: Mærkestenens øvre del (ca. 0,5 m) afbrækket og lå oven- på jorden, der hvor kamret kan formodes at være. Mærke- stenen var knækket ved at karlene havde brændt ris på højen, ejeren beklagede det skete.
Undersøgelsehistorie  (5)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Retning NNØ-SSV, 11 M. lang, 7 1/2 M. bred. Jordhøjningen er indtil 1 M. høj, væsentlig uforstyrret, dog med en Afgravning mellem to Randstene mod S. Af Randstenene, som rage indtil 1/2 M. op over Jordfladen, findes: mod N 1 staaende, 1 falden; mod V 1 staaende, 2 faldne; mod S 3 staaende; mod Ø 8 staaende; Stenene i Østsiden ere overgroede med Krat. 4 M. fra den sydlige Ende findes et Kammer, hvis Dæksten er afvæltet og henligger Ø derfor. Kamret har Retningen N-S, det er firsidet, 1.20 M. langt, 0.45 bredt, dannet af 6 lige høje Bærestene, hvoraf to i hver Langside; Bærestenenes øvre Rand er i Højde med den omgivende Fyld. Kamret er for største Delen jordfyldt. Dækstenen er 1.80 lang, 0.80 bred, 0.95 tyk Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 1.8 x 13 x 17 m (N.-S). Randsten: Nord 2 (heraf 1 væltet), Vest 2 væltede, Syd 3, Øst 8. Der skulde være et firsidet Kammer af 6 Bæresten og 1 væltet Dæksten, denne sidste blev truffet, hvorimod ingen af Bærestenene kunde ses. Højen græs- og buskgroet. I Ager. Mærkestenens øvre Del (ca. 0.5 m) afbrækket og laa ovenpaa Jorden, der hvor Kamret kan formodes at være. Mærkestenen var knækket ved at Karlene havde brændt Ris paa Højen. Ejeren beklagede det skete.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Den måler 1,8 x 17 x 13 m, på midten mærkes der sten under vegetation, antagelig bæresten til kammer ? Ned ad højens Ø-side er en væltet dæksten, dyssekammers form og mål uvis. Randsten ser ud til at være til stede, tælling vanskelig p.g.a. tæt vegetation. Ingen synlig fredningssten. Der er højspændingsledninger mod SV, afstand ca. 100 m. Højen ligger på en skråning, ret højt, med vidt udsyn, nær andre mindesmærker. Omtrent 300 m til offentlig vej. Der er pløjet 4-kantet udenom højen, orientering N-S. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse, velbeliggende nær andre mindesmærker. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)