Kyringe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030310-33

Fredningsnr.
342448

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 1,5 x 10 x 20 m orienteret NØ-SV. Randsten: NØ 4 (3 v.), SØ 7 (2 v.), SV 1 v., NV 5 v. Kammer af bæresten og 1 dæksten, sammenskredet. Græsgroet i ager. (Hele det udyrkede stykke inddrages under fredningen da alt hører til langdyssen).
Undersøgelsehistorie  (5)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Retning NØ-SV. 13 1/2 M.lang, 8 1/2 M. bred. Jordhøjningen indtil 2/3 M. høj. Af Randstenene, der rage indtil 1/2 M. op over Jorden, findes: Mod NØ 1 staaende, 3 faldne (een af dem, Midterstenen, er 2 M. lang); mod SØ 4 staaende, 3 faldne; mod SV 1 falden; mod NV 5 faldne. 6 M. fra den sydvestlige Ende et delvis sammensunket Kammer, Retning NØ-SV, Indgang mod SV, dannet af 3 Bæresten og en Overligger. Kamrets Længde 1.70, Bredde 0.70, Dybde indtil Fylden c. 0.50. Endestenen og den nordvestlige Sidesten samt mulig Tærskelstenen staa paa Plads; den sydøstlige Sidesten er væltet udad, hvorved O- verligggeren er skreden ud af oprindeligt Leje, saa at den omtrent rører ved Jorden. Af Gangen synes 2 forslæbte Stene at være til stede. Overliggeren er 2.30 lang, 1.20 bred, 0.80 tyk, mindre stykker ere afsprængte. Enkelte større Stene henligge i Uorden paa Mindesmærket. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 1.5 x 10 x 20 m.. orienteret NØ-SV. Randsten: NØ 4 (heraf 3 væltede), SØ 7 (heraf 2 væltede), SV 1 væltet, NV 5 væltede. Kammer af 3 Bæresten og 1 Dæksten, sammenskredet. Græsgroet i Ager. (Hele det udyrkede Stykke inddrages under Fredningen, da alt hører til Langdyssen).

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2,6 x 20 x 10 m. Dyssen måler ca. 1,5 x 20 x 10 m, orientering NØ-SV. Randsten : NØ 4, SØ 7, SV 11, NV 5. Kamret ligger omtrent på midten, aflangt NØ-SV. Det har en aflang bæresten mod SØ, 1 tilsvarende mod NV, 2 (den ene delvist over den anden) mod NØ, åbning mod SV, 2 gangsten ? og sten (sekundære i kamret). 1 overligger, ca. 1,1 m over højen. Der er pløjet for tæt på højen, hvor der er en åben lodret brink flere steder, intet udyrket stykke om dyssen. Der er smidt jord med sten op på højen ca. 1 m fra kamret mod SØ og i højens side nær fod mod SV var et hul ca. 1,5 x 1 m silo, 5 m dybt ? fyldt med marksten, nu næsten tilgroet og skjult af vegetation. Jeg aftalte med ejer, at pløje mindst 1 m fra dyssen fremover og fjerne sten på højen inden årets udgang - aftalte intet om "hullet" - skaden ses mæsten ikke. Spørgsmål om skaden skal udbedres af ejer / fagfolk ? Tæt vegetation af nælder, skærmplanter og græs dækker højen og "hullet" Dyssen ligger ca. 250 m fra offentlig vej, ret lavt i terræn i område med mange oldtidsminder. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse i område med andre dysser. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)