Ordrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030310-38

Fredningsnr.
34252

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rektangulær stensætning or. N-S anlagt på en naturlig for- højning i terrænet. Stensætningen omslutter en mindre for- højning. Midt indenfor stensætningen ses det øverste af en flad kantstillet sten, antagelig resten af et tidligere sten- kammers væg. Randsten: S 5, Ø 8, N 4, V. Næsten alle randsten væltede eller hældende, men er vist fuldtallig tilstede. Be- vokset med et par meget unge løvtræer og grantræer. På åben plet i skov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rektangulær Stensætning orienteret N.-S, anlagt paa en naturlig Forhøjning i Terrainet. Stensætningen omslutter en mindre Forhøjning. Midt indenfor Stensætningen ses det øverste af en flad kantstillet Sten. Antagelig Resten af et tidligere Stenkammers Væg. Randsten: 5 mod Syd, 8 mod Øst, 4 mod Nord, 9 mod Vest. Næsten alle Randstenene væltede eller hældende, men er vist næsten alle fuldtalligt til Stede. Bevokset med Par meget unge Løvtræer og Grantræer. Paa aaben Plads i Skov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, N-S, 5 x 14 x 9 m. På naturlig højning Ø-V i terræn ? Randsten S 5, Ø 8, N 4, V 10. Omtrent på midten anes en aflang sten, Ø-bæresten ? til aflangt kammer i højens retning, 0,8 m lang, 0,1 m høj. Dyssen ligger nær skovbryn i ung blandet løvskov. Omtrent 1-3 m V og N for dyssen er en indhegning, skovens planteskole ? Hegn af ældre dato. Der anes enkelte mindre sten på højen, mål ca. 14 x 9 x 0,3 m, lidt ujævn overflade, areal indenfor 11,5 x 5,5 m. Randstenene rager ca. 0,5 m op over terræn. Der vokser løvtræer udenfor randstenene, området indenfor er bevokset med græs, der nyligt er slået. En tilvokset skovsti fører forbi dyssen ca. 5 m fra Ø-siden, ca. 50 m til skovvej og 400 m til offentlig vej. Placeret på bakkehæld ned mod lavning mod NØ. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret langdysse, med nogenlunde intakt randstenskæde. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)