Højbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030310-59

Fredningsnr.
342456

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 20 x 20 x 4 m. Stentoppe i højtop, 1 randsten i NV. I skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1947 Museal berejsning
Journal nr.: 30/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen af "Højbjerg" en Rundhøj, 0,9-1,0 x 8-9 M, jævnt hvælvet, lidt udflydende. I Top og delvis i Siderne mange større og mindre Sten. Bevokset m. enkelte store Træer i Skov. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj. Stor høj, placeret på top af stejl bakke "Højbjerge", diffus højfod, mål ca. 4 x 20 x 20 m ? Den sydlige halvdel er tæt bevokset med hindbær og mindre løvtræer/-buske, ser umiddelbart lidt uregelmæssig ud i denne side. Der er gamle stubbe på højen. N-siden med græs ser meget regelmæssig ud. Ingen synlig fredningssten. Der er trampede stier op ad højside fra N og V. Den ligger meget højt i terræn, vidt udsyn også på denne årstid, nær skovbryn. Der fører en ringe sti til højen, ca. 180 m fra skovvej og 750 m fra offentlig vej. Der anes mindre stentoppe på højens top og 1 større rand-?-sten mod NV. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, ret velbevaret høj, højt i terræn, vidt udsyn (særligt om vinteren). Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2772
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2772
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 20 x 20 x 4 m. Stentoppe i højtop, 1 randsten i NV. I skov.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)