Højbjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030310-59

Fredningsnr.
342456

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 20 x 20 x 4 m. Stentoppe i højtop, 1 randsten i NV. I skov.
Undersøgelsehistorie

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen af "Højbjerg" en Rundhøj, 0,9-1,0 x 8-9 M, jævnt hvælvet, lidt udflydende. I Top og delvis i Siderne mange større og mindre Sten. Bevokset m. enkelte store Træer i Skov. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj. Stor høj, placeret på top af stejl bakke "Højbjerge", diffus højfod, mål ca. 4 x 20 x 20 m ? Den sydlige halvdel er tæt bevokset med hindbær og mindre løvtræer/-buske, ser umiddelbart lidt uregelmæssig ud i denne side. Der er gamle stubbe på højen. N-siden med græs ser meget regelmæssig ud. Ingen synlig fredningssten. Der er trampede stier op ad højside fra N og V. Den ligger meget højt i terræn, vidt udsyn også på denne årstid, nær skovbryn. Der fører en ringe sti til højen, ca. 180 m fra skovvej og 750 m fra offentlig vej. Der anes mindre stentoppe på højens top og 1 større rand-?-sten mod NV. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, ret velbevaret høj, højt i terræn, vidt udsyn (særligt om vinteren). Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 20 x 20 x 4 m. Stentoppe i højtop, 1 randsten i NV. I skov.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum