Langebjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030310-61

Fredningsnr.
342455

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysserest 14 x 9 x 1 m, orienteret N-S. Uregelmæssig form. Spredt flere store sten på højen. I skov.
Undersøgelsehistorie

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den østlige Ende af "Langebjerg" en lille, i N-S. orienteret Røsehøj, noget udflydende, ca. 0,4-0,5 x 3 x 6. I den vestre Side 2 ret store Randsten ( 1 opretstaaende), mod N.1. I O- verfladen en Del Randsten og noget større Sten. Bevokset med et Par Træer og nogle Buske. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Aflang højning - langdysserest ? Den ligger i N-S'lig retning, noget uregelmæssig form, langdysse / forstyrret høj ?, mål ca. 1 x 14 x 9 m. Der findes 3 større sten mod V, ældre randsten ? og spredt på højen anes flere, mindre stentoppe. Den er tilplantet med ældre graner, alder 30 år ? i granskov. Ligger på Ø-kanten af Langebjerg, nær skråning mod S, Ø, N. 900 m fra offentlig vej. Der ligger gammelt kvas på højen og ret store sten i nærheden. Ikke påtalt kvas, af mindre omfang. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Kontrolleret d. 8.10.85. Korrekt afsætning. Nyfredning. Begyndende fældning i området, vær opmærksom på nyplantning ! Nyt kartotekskort skrives. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer

1986 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysserest 14 x 9 x 1 m, orienteret N-S. Uregelmæssig form. Spredt flere store sten på højen. I skov.

1986 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra nord