Boelhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-73

Fredningsnr.
081429

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenbygget grav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Baalhøj", 5,8 x 36 m. Større, tilgroet afgravning af højen mod SV med skrånende væg til højens midte. Mod SØ er en del af højen bortgravet. Mindre, tilgroede afgravninger i den øvrige højside. Midt i den sydlige højfod er der over en strækning af 6 m hulet ind under højen efter sand. Ny, men kun ringe beskadigelse, som ejeren har lovet at udbed- re. Lyng- og græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, "Boelhöi", 80' i Diam. 16' h; kun Halvdelen er tilbage. For nogle Aar siden fandtes en mindre Stenkiste og en större, Stensat Grav.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baalhøj", ca. 5,8 M. h., 36 M. br. En stor, i Midten indbuet og skraa Afgravning fra Sø. er i hvert Fald naaet henimod Centralgraven og kan have borttaget den. Iflg. Medd. er der gravet af en Læge Tønder for mindst 30 Aar siden [ca. 1877]. Efter den ældre Ber. er der fundet en mindre Stenkiste samt et større Kammer af 3 Sidesten og 1 Dæksten, hvori et Flintspyd. - Over 1/3 af Jorden borttaget; 1 1/2 M. inden for Randen ses 3-4 svære, nu jorddækkede Randsten.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Baalhøj" 5,8 x 36 m. Større tilgroet Afgravning af Højen mod SV med skraanende Væg til Højens Midte. Mod SØ er en Del af Højen bortgravet. Mindre tilgroede Afgravninger i den øvrige Højside. Midt i den sydlige Højfod er der over en Strækning af 6 m. hulet ind under Højen efter Sand. Ny men kun ringe Beskadigelse som Ejeren har lovet at udbedre. Lyng-græsgroet i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)