Smedehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-67

Fredningsnr.
081431

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, en af "Smedehøjene", 4 x 25 m. I toppen et 10 m bredt og 2 m dybt hul, der fortsætter afsmalnende ned ad sydsiden 2 m bredt ved foden. Flade afgravninger mod V, foden her af- skåret af plov. Alle beskadigelser tilgroede. Lyng-, græs- buskgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 55' i Diam. 12' h, i Toppen en stor Gravning, 6-7' dyb, med Udkastning mod S; Randen afgravet.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 20 M. Fra S. ind i Højen en aaben Gravning, 6-7 M. br., opr. til Bunden, nu 1 M. over den. Udgravet af Madsen 1891. Udgravningskortet Nr. 8. Bronzealdersgrav.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "En af Smedehøje" 4 x 25 m. I Toppen et 10 m. bredt og 2 m. dybt Hul, der fortsætter afsmalnende ned ad Sydsiden for ved Foden her at være 2 m. bred. Flade Afgravninger mod Vest ligesom Foden her er noget afskaaret af Plov. Alle Beskadigelser dog tilgroet. Lyng-græs-buskgroet i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Træbevokset høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)