Jerslev Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-68

Fredningsnr.
081432

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m. Toppen fladt afskåret. S-siden stærkt afgra- vet og står med lodret væg. Mod NV er der gravet lave trap- petrin i højsiden. Ø-siden afgravet og med lodret skrænt. Ved Ø-siden gravet et par mindre huller ind under højen for at tage strøsand, dette er en ny beskadigelse, der er lovet udbedret. Græsgroet og beplantet med spredte graner.
Undersøgelsehistorie  (5)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 M. br. Toppen bredt affladet til Lysthøj med Dige om og Sti paa Siden. Foden afgravet; beplantet.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 16 m. Toppen fladt afskaaret. Sydsiden stærkt afgravet og staar med lodret Væg. Mod NV er der gravet lave Trappetrin i Højsiden. Østsiden afgravet og staar med lodret Skrænt. Ved østre Side er gravet et Par mindre Huller ind under Højen for at tage Strøsand, dette er en ny Beskadigelse, der er lovet udbedret. Græsgroet og beplantet med spredte Graner.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt og træbevokset høj i privat baghave.

Litteraturhenvisninger  (0)