Vallestrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030311-8

Fredningsnr.
312413

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1897, ved gdr. Petersen, Nysonnerup. Dyssekammer af 5 bæresten, 1 tærskelsten, 1 dæksten, 1 gang- sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse i Toppen af en rund udpløjet Højning paa en høj Bakkeflade. Bestaar af et firsidet Kammer og en Gang; Retning VNV-ØSØ; Aaben i ØSØ; Længde fra Gangens yderste Ende til Kamrets Endevæg 2.2 M. Kamret bestaar af 5 noget indadhældende Bærestene (2 i hver Langside, een for vestl. Ende), en Tærskelsten og en Overligger i oprindeligt Leje. Indv. L. 1.18 M., Br. mod V 0.85 M., mod Ø 0.75 M., H. til Overl. Unders. fra Fylden 0.52, fra Tærskelstenens Overside 0.50 M. Kamret skønnes ikke at være udgravet. Bærestenene rage 0.60 M. op over omgivende Fyld. Overl. plan paa Unders., nedadskraanende (mod N) paa Oversiden; den er 2.45 M. lang, 1.6 M. bred, 0.85 M. tyk. Mindre stykker ere afflækkede, paa Overs. findes en i ny Tid indhugg. Tværfure. Af Gangens Sidestene er kun bevaret den sydlige, paa hvilken Overliggerens østlige Ende hviler; der er 0.75 M. lang. Se Planche 3. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, af 5 Bæresten, 1 Tærskelsten, 1 Dæksten, 1 Gangsten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer. Højrest måler ca.0,5 x 4 m, og er firkantet afpløjet. Der er et aflangt kammer med 2 bæresten S, 1 V, 2 N. Der er ingen synlig tærskelsten, og mod SØ 1 gangsten, der dog bærer den aflange dæksten. Dæksten har en aflang kløft, rager ca. 1,2 m op over højen. Kammeret måler ca. 1,5 x 0,5 m. Der ligger enkelte marksten i kammeret og nogle på højen. Af hensyn til den omtalte nu manglende tærskelsten, vil jeg ikke bede ejer fjerne sten. Der vokser 1 mindre hyld ved indgangen. Ret højt i et svært takket landskab, vidt udsyn. Markvej mod N nedlagt, ca.500 m til landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse, højt i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)