Sigersholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030311-12

Fredningsnr.
322416

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Sigersholm. Voldstedet består af en uregelmæssig firsidet midtbanke, der i basis måler 154 fod i østvest og 145 fod i nordsyd, medens de tilsvarende mål over den jævne topflade er 44 og 34 fod. Topfladen ligger 15 fod over indre gravs bund. Siderne stej- le, østsiden dog noget afgravet. Midtbanken omgives af en tør, fra 12 til 37 fod bred grav, hvorudenom løber en ind- til 7 fod høj og fra 40 til 60 fod bred vold, som mangler i nordøsthjønet på en 80 fod lang strækning. Voldsiderne stejle. I sydvesthjørnet har volden et knæk indad i indre grav. I sydvest, syd og sydøst, hvor højereliggende terræn end til øvrige sidegrænser til voldstedet, er udenfor volden en fra 11 til 24 fod bred grav med stejle sider, hvilken af- skærer voldstedsanlægget fra det naturlige terræn. Langs denne gravs sydskrænt ligger en smal og indtil 2 fod høj ydervold. Fra dennes top til gravbunden er indtil 13 fods dybde. Ydergraven er tør. Voldstedet er overalt bevokset med træer og opvækst. Intetsteds i anlægget er spor af ny- ere gravninger. I gravene en del store, ru kampesten. Særlige betingelser: Såfremt kreaturernes færden på voldste- det skulle vise sig at virke ødelæggende, skal det være museet tilladt at indhegne partier deraf, for at hindre kreaturerne adgang.
Undersøgelsehistorie  (7)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sigersholm", et firsidet Voldsted, foroven c. 14 M. langt i Ø-V, c. 13 M. i N-S, 5-5 1/2 M. højt, omgivet med en gravet Fordybning og en, som det synes, ringformet Vold med en ydre Grav. Paa Stedet ses enkelte Brudstykker af "Munkesten". Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1921 Tinglysning
Journal nr.: 131/21
Kulturstyrelsen
Voldstedet består af en uregelmæssig firsidet midtbanke, der i basis måler 154 fod i østvest og 145 fod i nordsyd, medens de tilsvarende mål over den jævne topflade er 44 og 34 fod. Topfladen ligger 15 fod over indre gravs bund. Siderne stejle, østsiden dog noget afgravet. Midtbanken omgives af en tør, fra 12 til 37 fod bred grav, hvorudenom løber en indtil 7 fod høj og fra 40 til 60 fod bred vold, som mangler i nordøsthjønet på en 80 fod lang strækning. Voldsiderne stejle. I sydvesthjørnet har volden et knæk indad i indre grav. I sydvest, syd og sydøst, hvor højereliggende terræn end til øvrige sidegrænser til voldstedet, er udenfor volden en fra 11 til 24 fod bred grav med stejle sider, hvilken afskærer voldstedsanlægget fra det naturlige terræn. Langs denne gravs sydskrænt ligger en smal og indtil 2 fod høj ydervold. Fra dennes top til gravbunden er indtil 13 fods dybde. Ydergraven er tør. Voldstedet er overalt bevokset med træer og opvækst. Intetsteds i anlægget er spor af nyere gravninger. I gravene en del store, ru kampesten. Særlige betingelser: Såfremt kreaturernes færden på voldstedet skulle vise sig at virke ødelæggende, skal det være museet tilladt at indhegne partier deraf, for at hindre kreaturerne adgang.

1922 Museal prøvegravning
Journal nr.: 202/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Mindre prøvegravning bestående af prøvehuller i hovedbanken, indergraven og ringvolden.

1942 Museal besigtigelse
Journal nr.: 335b/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sigersholm Voldsted i Holme Skov. Ejer enkefru Dahl, Holbæk Slots Ladegaard. Fredningssten er opsat. Det meget imponerende voldsted, som har dobbelte volde og grave er bevokset med træer og buske. Jeg henstillede til skovfogden, at man fældede en del buske, da bevoksningen sine steder var lovlig tæt. I øvrigt henlaa det udstrakte sted i pæn tilstand. Burde omhyggeligt opmaales.

1969 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A3224
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Forslag til ændret fredningsdeklaration. Voldstedet blev fredet ved tinglysning første gang d. 16-6-1921. Fredet er banken, begge gravene og den mellemliggende vold.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sigersholm Voldsted, 5,0 x 90,0 x 90,0 m. Voldstedet fremtræder som beskrevet på kartotekskortet med 1 rundoval borgbanke med ret stejle sider angivet af 1 tør grav og vold samt ydre grav og vold i S-lig retning. Ser meget velbevaret ud. Borgbanke og indre voldgrav er ryddet for buske og tilgroet med mellemstore løvtræer (stammediam. ca. 20 cm.), herunder græs. Den ydre voldgrav og vold er noget tilgroet med buskads og mindre træer. Der er noget affald (gamle bildæk) i ydre voldgrav. Da området tilsyneladende bliver plejet, har jeg ikke påtalt dette affald. Der fører en sti over anlægget, nu dækket af blade - ser ikke ud til at erodere anlægget. Der findes enkelte muldvarpeskud og rævegrave på borgbanken mod N. De angivne mål i fod har jeg ikke omregnet til m., men målt ud fra 4 cm.-kortet (1 fod = 0,313854). Hvis voldstedet ikke er professionelt opmålt, burde det gøres. Voldstedet ligger i udkanten af Holmeskov ret lavt i terræn - træer hindrer dog videre udsyn. Skovsti fører til og hen over voldstedet i NNØ-SSV-lig retning. Omtrent 200 m. til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Meget velbevaret mindre voldsted i skov nær skovbryn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)