Havreholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030311-15

Fredningsnr.
32246

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse; højen 1,5 x 10 m. I toppen rester af et kammer: 2 bæresten og nedvæltet dæksten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, c. 10 M. bred. Jordhøjningen c. 1 M. høj, uregelmæssig. 8 indtil 1 1/2 M. store Randstene tilbage, næppe nogen paa oprindelig Plads. I Midten et firsidet Kammer med Retning N-S; aabent mod S; Hver Langside dannet af to Stene, for Nordenden en Sten ligehøj med de andre; Tærskelstenen skjult eller borttagen. Begge Stenene i Kamrets Vestside forskudte. Indvendig Længde 1.50 M., Bredde 0.60 M., Sidestenens Højde over Fylden 0.85 M. Fylden i Kamret forstyrret, men næppe helt udgravet. Af Overliggeren er kun omtrent Halvdelen tilbage, nedgleden mod S; den er c. 1.50 M. lang, c. 0.80 M. bred, c. 1 M. tyk. Bevoksning: 1983: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse; Højen 1 1/2 x 10 m.; i Toppen Rester af et Kammer: 2 Bæresten og nedvæltet Dæksten.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, 2,5 x 11,0 x 11,0 m. Højen måler ca. 1,5 x 11 x 11 m. med fin pløjeafstand. I toppen ses 1 mindre aflang sten i ØV-lig retning og 1 kortere mod Ø, antagelig fra (et mindre, aflangt ?) kammer med min. mål på ca. 0,8 x 0,6 m.(?) med 2 mindre sten 0,5-1 m. S herfor, hvorpå dækstenen hviler (ser ud til at være flækket, rager nu 1 m. op over højen). I kanten af højsiden ses flere store sten - randsten?, udvæltede kammersten? - ialt 9. Der er plantet flere graner, fyr og mindre løvtræer i højfod til max. 2 m.'s afstand, kun mod S og NØ, alder ca. 4-6 år? Jeg lagde besked samt kopi af fredningsloven på gården og skrev, at kontoret ville give besked om evt. at flytte træerne. Den ligger i et åbent landskab, lavere end gård og vej, ca. 100 m. fra landevej (rasteplads i nærheden). Jeg vil foreslå, at ejer enten fjerner de træer, der er plantet i højfod, eller dem alle. Ejeroplysning på skema.......... ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)