Asminderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030311-17

Fredningsnr.
32247

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Dipl. Afmærkn.: MS 1897, ved gdr. Petersen, Nysonnerup. Dyssekammer af 5 bæresten (2 for hver langside, 1 for enden), 1 tærskelsten, 1 dæksten, 2 gangsten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse, omgiven af en for største Delen udpløjet Højning, paa høj naturlig Bakke. Den bestaar af et firsidet Kammer og en Gang; Retning ØSØ-VNV, Gangen mod ØSØ; Længde fra Gangens ydre Ende til Kamrets Endevæg 2,90 M. Kamret dannes af 5 Bærestene (2 i hver Langside, een for vestnordvestlig Ende), en Tærskelsten og en Overligger. Indvendig Længde 1,60 M., Bredde mod V 1,15 M., mod Ø 0,85 M. Højde (i Midten) fra Fylden til Overliggerens Underside 1,10 M. Tærskelstenen rager 0,35 M. op over Fylden. Kamret skønnes tømt. Af Sidestenene er den ene i Sydsiden beskadiget ved Afflækning og skreden noget indad; Overliggeren er derved gleden ud af oprindelig Leje mod SØ, men hviler endnu paa Bærestenene. Den er 2,70 M. lang, 1,90 M. bred, 0,75 M. tyk, flad paa Under- og Overside. Gangen bestaar af to Sidestene; den er 0,70 M. bred, fra Tærskelstenens Yderside 1,20 M. lang. (En større Sten ligger fast paa Tærskelstenens Overside, utvivlsomt anbragt i ny Tid). Se Planche 4. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 5 Bæresten (2 for hver Langside, 1 for Enden), 1 Tærskelsten, 1 Dæksten, 2 Gangsten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer. Dyssekammer på afpløjet højrest, der måler ca. 1 x 7 x 5 m. i N-S-lig retning. Kammeret er aflangt i Ø-V-lig retning og består af 2 bæresten mod N, 2 mod S, 1 mod V og 1 tærskelsten mod Ø, hvor der er 2 gangsten. 1 stor dæksten, der rager ca. 2 m. op over højen. Dækstenen har 1 revne og 1 bæresten mod N er flækket. Der ligger enkelte marksten i og ved kammeret - flest af gammel dato. På dækstenen findes flere skåltegn. Indre mål er 1,5 x 0,9 m. Der er græs på højen og 1 mindre løvtræ. Dyssen ligger højt i terrænet på mindre bakke omtrent 200 m. fra grusvej (ingen vej nær dyssen mod S længere). Jeg har ikke rettet henvendelse til ejer. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer (med skåltegn), højt i terræn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)