Kalvehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030312-10

Fredningsnr.
32243

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m i hvis top en stor dæksten og 3 andre sten af et ødelagt dyssekammer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Dysse i Toppen af en rund, om Foden afpløjet Højning, "Kalvehøj", c. 2 M. høj, c. 18 M. bred. Paa Stedet ligger Overliggeren, der er 3,70 M. lang i SØ-NV, 1,90 M. bred, 1,35 M. tyk. Bærestenene ere, efter Meddelelse, borttagne omkring 1874, ved Anlægget af Kallundborgbanen. Intet vides fundet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m, i hvis Top en stor Dæksten og 3 andre Sten af et ødelagt Dyssekammer.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Guldhøj", rundoval høj N-S, 3,7 x 20,0 x 18,0 m. Højen måler ca. 2,5 x 20,0 x 18,0 m. med god pløjeafstand - rundet og hvælvet form. På toppen er en aflang, stor dæksten N-S, der rager ca. 1,2 m. op over højen. 0,5-2,5 m. Ø og SØ herfor ses 4 stenstykker - fra spaltet bæresten?. Bevokset med græs og ældre enkeltstående tornebuske. Dæksten ligger lidt Ø for højens midte. Den ligger i et småbakket landskab ned ad skråning ved bækleje ret lavt i terrænet. Omtrent 200 m. til landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Større dysse i et åbent, bakket landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)