Korshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-74

Fredningsnr.
081428

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stammekiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
"Korshøj", 2,7 x 15 m. S-siden stærkt afgravet og med 2,2 m ubevokset skrænt. Tilgroede større afgravninger mod N,V,Ø og i top. Lyng-, græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 55' i Diam. 9' h; Randen afgravet mod S; forövrigt urört.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Korshøj", opr. meget anseelig, endnu 3,5 M. h. I Toppen et stort, gabende Hul, 6-7 M. br., til 1 M. over Bunden. Af søndre Side er ca. 1/3 afgravet; nordre Side stærkt afgravet; 2 Randsten lidt synlige. Udgravet af Madsen 1891. Udgravningskortet Nr. 5. Bronzealders-egekistegrav.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Korshøj" 2,7 x 15 m. Sydsiden stærkt afgravet og staar med ca. 2,2 m. ubevoxet Skrænt. Tilgroede større Afgravninger mod N, V, Ø og i Top. Lyng-græsgroet i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)