Lille Knapstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030312-7

Fredningsnr.
32244

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Stor dæksten og 20 m derfra 4 store oprejste endesten af en iøvrigt sløjfet langdysse. Ny beskrivelse af højen: Langdysse, ca. 15 x 30 m, beliggende N-S. Sydligt på det fre- dede areal stor dæksten, ca. 1,5 x 3 m, og nordligst på are- alet 4 store oprejste randsten.
Undersøgelsehistorie  (12)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, hvis sydlige Del ligger paa Matr.Nr. 1a af Søndersted Borup (jvf. Beskrivelsen af Søndersted Sogn Nr.6). Retning S t V-N t Ø. 55 M. lang, 10 1/2 M. bred. Jordhøjningen c. 2 M. høj, forstyrret i den sydlige Del ved Afgravning, i den nordlige ved Haveanlæg. Af Randstene findes: mod N 4 staaende (heraf een 2 M. høj), 1 falden; mod V 9 staaende, 8 faldne; mod S 1 staaende; mod Ø 6 staaende. 20 M. fra den nordlige Ende ses i Jordskorpen en flad Sten, 3,20 M. lang, 2 M. bred, mindst 0,60 M. tyk, skønnes at være Overligger, mulig over et uforstyrret Kammer. (Efter Meddelelse fra Ejeren af Knapstrup, hvorfra Lodden er bortsolgt, er den paa Lille Knapstrup liggende Del forbeholdt Ejeren af Knapstrup til Udgravning ved en Reservation i Skødet). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Dæksten og 20 m derfra 4 store oprejste Endesten af en iøvrigt sløjfet Langdysse.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal besigtigelse
Journal nr.: 167/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 167/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Indberetning om overpløjning af mindesmærket.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 275/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmodning om tilladelse til at fjerne randsten.

1950 Museal besigtigelse
Journal nr.: 275/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal besigtigelse
Journal nr.: 423/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forsøg på fredning af areal omkring langdyssen.

1953 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 423/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysserest, 1,5 x 30,0 x 15,0 m. Selve højen er ret beskadiget i ældre tid, hvor den er planeret ud med en svagt skrånende flade mod Ø og stejl side mod V, hvor terrænet skråner meget - mål ca. 0,3 x 30 x 15 m. Mod NØ er 6 (ikke 4) randsten, mod NV ses 8 stentoppe og mod S (på nuværende skeldige) i afvæltet dæksten, der rager ca. 1,2 m. op. På højen anes en aflang bæresten? ca. 15 m. fra N-enden, næsten dækket af muld og grene fra kammer i NV-SØ-lig retning? Højen er bevokset med græs mod N og tæt buskads mod S, hvad der hindrer iagttagelse. Den ligger indhegnet for dyr ca. 125 m. fra offentlig vej på hæld ned mod moselavning mod V-NV. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssen har en landskabelig virkning, når den ses fra V-NV-N. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)