Præstegaarden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030312-8

Fredningsnr.
32242

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. Langdysse 20 x 9 m med et velbevaret kammer af 4 bæresten og 1 dæksten. I vestenden. Nær østenden 2 sten af kammer. I midten større hul efter fjernet fårehus. Randsten: N 7, S 24, Ø 3. Kratbevokset.
Undersøgelsehistorie  (7)
1813 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1813 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Præstegaardsmarken). Rest af Langdysse, bevoxet med ufremkommeligt Krat, der til Dels hindrede Undersøgelsen. Retning omtrent VSV-ØNØ. Mod Ø een falden og 2 staaende Randstene, hvoraf den ene er 1,40 M. høj. Mod S mindst 5 faldne, 2 staaende Randstene. C. 15 M. fra østlig Ende et firsidet Kammer, dannet af 4 lige høje Stene, der rage indtil 0,60 op over omgivende Fyld, og en Overligger i oprindeligt Leje. Retning V t S-Ø t N. Indvendig Længde 1,25 M., Bredde mod V 0,55 M.; Højde fra Fylden til Overliggerens Underside 0,50 M. Overliggeren 2,40 M. lang, 1,40 M. bred, 0,80 M. tyk. En Del af Langdyssens Midte er forstyrret ved Anlæg i nyere Tid. Kamret er næppe udgravet. Vest for det er Langdyssen sløjfet. (Jvf. Beskrivelse og Skitser af Pastor Reingaard, 1808-1832 i Museets Arkiv). Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 20 x 9 m, med et velbevaret Kammer af 4 Bæresten og 1 Dæksten i Vestenden; nær Østenden 2 Sten af Kammer. I Midten større Hul efter fjernet Faarehus. Randsten: N. 7; S. 14; Ø. 3. Kratbevokset.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Den måler ca. 0,8 x 22 x 9 m. med diffus fod retning ØV til SV-NØ. Højoverfladen er ret ujævn med 2 større, ældre lavninger på midten. Højen er tæt tilvokset med buskads ved randstenene - opgav at tælle dem - ser intakt ud. Højen ligger i mindre udyrket og ret tilvokset areal. Højen er tilvokset med ældre løvtræer og derunder mos og lidt græs (på midten) eller uden vegetation. I nuværende V-ende (ca. 1 m. derfra) er et aflangt kammer i ØV-lig retning med 1 lang bæresten mod S og N og 1 kort mod V og Ø. Stor dæksten, der rager ca. 1 m. op over højen, indre mål ca. 1,2 x 0,5 m. - ser urørt ud. Omtrent 4 m. fra Ø-enden er 2 bæresten til et ødelagt kammer med en kort mod N og Ø og 1 væltet større dæksten(?) af rød granit ca. 4 m. mod NNØ. Højen kunne ved pleje blive **(*). Der er ikke længere en markvej ved dyssen. Der ligger enkelte marksten ca. 1 m. fra dyssen og en del kvas og nedfaldne grene - ikke påtalt. Den ligger ca. 70 m. fra indkørsel til nærmeste ejendom i et forholdsvis fladt terræn. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse (tilgroet) i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)