Uglehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030313-1

Fredningsnr.
32248

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Uglehøj"; ret ujævn overflade, 2 x 20 m. Stort hul i midten. I østsiden større indgravning. Nordsiden stejlt af- gravet. Kratbevokset.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Uglehøj", stor Jordhøj, c. 65' i Diam., c. 10' høj, den er tæt kratbevokset og derved utilgængelig. I Midten er vistnok store Sænkninger. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Uglehøj", Høj med ret ujævn Overflade, 2 x 20 m; stort Hul i Midten; I Østsiden større Indgravning; Nordsiden stejlt afgravet. Kratbevokset.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Uglehøj" Højen måler ca. 2 x 20 x 20 m. og er med en noget uregelmæssig overflade og ret flad top, hvor der mod V er en ældre hulning, mål ca. 0,7 x 2 x 2 m. Højen er ret tilgroet, hvad der vanskeliggør beskrivelse, mod S anes 4 randsten. Noget skjult af buskadset var et vildtfoderbræt på højens top mod SSØ, en træramme dækket af tagplade. Jeg fortalte ejer om det ulovlige i dets placering, men bad ham ikke fjerne det (ses kun på ganske kort afstand). Højen ligger højt i terræn nær skråning mod N, ca. 150 m. til nærmeste vej. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Ret stor, tilvokset høj, højt i terræn. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)