Chr. Vilhelms Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030313-2

Fredningsnr.
32249

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj orienteret NØ-SV, 1 x 15 x 12 m. 1 formodet randsten i SV. I have.
Undersøgelsehistorie  (9)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Christian Vilhelms Høj" er ligeledes utilgængelig paa Grund af Krat. Maaske en ødelagt Langdysse. Højen er aflang i Retning N-S, ved nordlig Ende ligge en Del løse Stene uden Orden. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tjørnehøj", aflang Højning, 15 x 12 m; 1 1/2 m høj; mod S. Stensætning; i Have.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tjørnehøj". C-fredning. Langhøj NØ-SV (i have). Noget uregelmæssig højning, mål ca.1 x 15 x 12 m. med diffus fod undtagen mod V, hvor der er et sekundært stengærde. Anvendes som græsplæne og der er en trætrappe op i V-siden, gyngestativ på toppen, hvor der er cementfundamenter til gyngen (tidligere flagstang). Omtrent 0,5 m. fra stengærde mod VNV er et havehus/legehus og 3 m. mod Ø et aflangt større blikskur. Jeg har ikke bedt ejer om at fjerne noget, da det drejer sig om en C-høj i have. I stengærdet mod SV er en større sten, muligvis en randsten - sagde til ejer, at den ikke måtte fjernes, hvad han havde planer om. Hans kone er dagplejemor og højen anvendes som legeplads. Den ligger i et småbakket landskab ca. 50 m. fra landevej. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2655
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2655
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langhøj orienteret NØ-SV, 1 x 15 x 12 m. 1 formodet randsten i SV. I have.

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)