Kagerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030313-5

Fredningsnr.
322316

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: matrikelnr. øjensynlig gældende i 1960, hvor der er påført ny ejer. Dyssekammer af 2 bæresten og 2 væltede, nedskredne dæksten. I lille højrest, 1 x 6 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En fritstaaende Dysse, beliggende meget højt. Kammerets Retning har formentlig været N-S; det er stærkt forstyrret, ved at O- verliggeren er sunken og har væltet Bærestenene; 4 eller 5 Stene har dannet Kammeret. Overliggeren er 6'3" lang, 5' bred, 1'2" tyk. Dyssen skæmmes meget ved en Bunke henkastede Haandsten fra Marken. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 2 Bæresten + 2 væltede, nedskredet Dæksten. I lille Højrest, 1 x 6 m.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse på højrest, 2,0 x 6,0 x 6,0 m. Højen måler 1 x 6 x 6 m. med en diffus fod. I overfladen ses mange hovedstore til større sten, der er stærkt afsvidede, sodsværtede og ildskørnede efter en kraftig afbrænding af bevoksning på den. Omtrent midt på højen er et kammer med en aflang bæresten mod N (retning SV-NØ) og 2 hældende bæresten (1 mod V og 1 mod Ø) og 1 nedskredet dæksten, der kun hviler lidt på den N-lige bæresten - rager ca. 1 m. op over højen. Mod NØ(?) er en bæresten, der hælder lidt udad, ikke dækket af dæksten. Oprindeligt et aflangt kammer? med min. mål på ca. 1,7 m.'s længde, bredde uvis? Bæresten mod N og V og dæksten er ildskadede med revner og afskalninger. På højen ligger trækul og afbrændt, afsvedet tornebuskads. Kun lidt tjørnebuske mod SV er ikke ildskadet. En af ejerne fortalte, at hun selv var meget ærgerlig over dyssens afbrænding, da den havde været så flot med et stort rønnebærtræ (nu helt udbrændt). Jorden blev passet af forvalter/forpagter. Hun var meget historisk interesseret og viste en højning i haven V for hovedbygningerne, der skulle være en høj. Det ser ud til at være en megalittomt, hvor der så ligger kvader- hugne sten - svært at vurdere. Gav retningslinier for pleje. Forklarede det ulovlige i afbrænding af vegetation på dyssen og at stenene havde taget skade. Sagde, at kontoret ville tage stilling til skaden. Den omliggende mergelgrav var tilplantet med bl.a. graner, alder ca. 15 år. Dyssen ligger ret højt på mindre bakke ca. 275 m. fra landevej. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse (nu ildskadet) på højning i bakket landskab. Vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)