Borup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030313-9

Fredningsnr.
322415

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fritliggende dyssekammer på toppen af en større bakke. Af kamret ses to sidesten i retning NV-SØ og en endesten mod SØ. Over kamret ligger en svær, ca. 3 m lang overligger. Den er af sandsten og på oversiden forsynet med talrige skåltegn. Spor af egentlig høj ses ikke.
Undersøgelsehistorie  (5)
1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritliggende Dyssekammer paa Toppen af en større Bakke. Af Kamret ses to Sidesten i Retningen NV-SØ. og en Endesten mod SØ. Over Kamret ligger en svær, ca. 3 m lang Overligger. Den er af Sandsten og paa Oversiden forsynet med talrige Skaaltegn. Spor af egentlig Høj ses ikke.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer. Det ligger på højrest, der måler ca. 0,5 x 4 x 3 m. Dyssekammer med 3 bæresten (der er udvæltede?) i NS-lig retning (1 aflang sten mod V, 1 mere rund mod S og Ø og 1 stor dæksten, der hælder nedad mod NV; den er af sandsten med "lagdelte furer", i overfladen er en del skålformede fordybninger; nogle kultur (andre natur?), overfladen er noget eroderet og delvist dækket af lav/mos, rager ca. 1,5 m. op). Der er pløjet tæt på højrest og i og ved kammeret ligger flere marksten af ældre og nyere dato. Der vokser 1 stor hyld i kammeret. Der er ikke ført el-ledning nær højen. Dyssen ligger højt nær skråning mod lavning mod N omtrent 125 m. fra vej i sommerhusområde, også mod S (ret ringe vej). Jeg har ikke bedt ejer fjerne stenene, da det ikke er så mange og fordi forkerte nødigt skulle fjernes. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer med sandstensdæksten, hvor der er mange skåltegn. Højt i terræn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)