Søstrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030314-1

Fredningsnr.
312412

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. : 4/10 1894, Søstrup kommune. Afmærkn.: MS 1897, ved gdr. Petersen, Nysonnerup. Dyssekammer på skolens legeplads. 5 bæresten, 1 væltet tærskelsten, 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skolelodden. Dysse. Kammeret er sekssidet, er 5' langt, 2 1/4- 4 1/3' bredt. Retning Ø-V. Stenene 1-5 er 3'-4' høje, Endestenen mod Øst 6 er derimod kun 1 1/4' høj. Bredden af 1-5 er fra henved 3' til henved 4'. 6 er knap 2' bred. Kammeret dækkes af en Overligger, der kun hviler paa 1, 2 og 4; den er 8' lang, c 6' bred og 3 3/4' tyk. Fra Fylden i Kammeret til dens Underflade er knap 2'. Til Kammerets Østende støder en Gang, dannet af 2 Stene. Nr. 7 er 3 1/2' bred og 3' høj; Nr.8 er 3 1/4' bred, 3 1/3' høj; deres Afstand er 2 1/2'. Dyssen ligger højere end Omgivelserne, men synlig Høj spores ikke. C 6' Nord for den er Marken stærkt sænket ved bortførsel af Fyld. Bevoksning: 1983: Græs

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer paa Skolens Legeplads; 5 Bæresten, 1 væltet Tærskelsten, 1 Dæksten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse i højrest. Mål fra skema: 2,4 x 8 x 7 m (definerer ikke objektet.EDB) Højen måler ca.0,6 x 8 x 7 m i rund oval form i Ø-V'lig retning. Dyssekammeret ligger i midten, omtrent 6-sidet med 2 bæresten mod S, 2 mod N, 1 mod V og 1 tærskelsten mod Ø og 2 gangsten. 1 stor dæksten, der rager ca.1,8 m op over højen. Lille hul i stenens top. Højen er bevokset med græs og i kanten er der en stenkreds af mindre sten, antageligt sekundært anbragt. Ligger i tidligere skolegård, ca.1,5-4 m fra bygninger i vinkel. Udsyn til parcelhuse mod N. Nogle af bærestenene er måske fra samme større sten (kløvet) Indre mål: 1,6 x 1,2 x 0,6 m Ejer: A/S af 25.8.1971 Nørupvej 58 DK-4300 Holbæk (Virksomhed, den tidligere skolegård anvendes til parkering- dyssen er velholdt) ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret, stort dyssekammer i tidligere skolegård, nu virksomhed. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)