Søstrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030314-3

Fredningsnr.
312411

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/12 af baroniet Løvenborgs administrationskommis- sion; fredningen tiltrådt af fæsteren Jens Sørensen. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1897, ved gdr. Petersen, Nysonnerup. Høj, 3 x 20 m. Afskåret ved foden på alle sider. Mindre hul i den affladede top.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Rundhøj paa Toppen af en Bakkeknude; c. 17' høj, c. 60' i Tværmaal. Afskaaren ved Foden paa alle Sider, navnlig mod Øst og Vest. Mindre Huller ved Toppen, der er affladet. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m, afskaaret ved Foden paa alle Sider; mindre Huller i den affladede Top.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca. 4 x 28 x 22 m i N-S'lig retning (større end tidligere beskrevet, kan skyldes afpløjet bakketop?). Der er en ældre mergelgrav mod Ø, der har skåret sig ind i højen. Mergelgraven er beplantet med buske og graner, alder 10-15 ? Der ligger enkelte mindre sten ved højfod mod NV og større stendynger ved mergelgravens N-side, ca.2 m fra højen. Der vokser ældre fyrretræer og et større løvtræ på højen, samt buskads især mod S og Ø. I toppen er en ca.20 cm dyb tilgroet lavning ca.2 x 2 m med "kløft" mod N, ellers er højside nogenlunde regelmæssigt hvælvet, tilgroet med græs under træer og uden vegetation under buskene.. Ejer: Mouritz Madsen Søstrup Elle 3 4300 Holbæk Højen ligger højt i terræn på mindre bakketop med hæld ned mod Kalvå- omtrent 125 m fra landevej. Aftalte med ejer om at fjerne sten, så der kunne se ryddeligt ud ved højen. Ikke bedt om at fjerne graner (i tilplantet grustagningshul/mergelgrav) da de skjuler det skår, der er ind i bakken. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj på bakketop, ret højt i terræn, nær Kalveå-ådal. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)