Olsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-77

Fredningsnr.
50344

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 3,5 x 26 m. Større delvis tilgroet sænkning i top og vestre side. Let afgravet langs foden. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Høj, omtr. 50 Alen i Diameter; den er bevoxet med Krat, som man nu har begyndt at rydde; hidtil intet fundet. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 26 m. Større, delvis tilgroet Sænkning i Top og vestre Side. Let afgravet langs Foden. Træbevokset i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i ager. 3,5-4,5 x 22 m. Stor, dyb nedgravning centralt i højen. Jord og sten fra nedgravningen især S for krater. Jordvold hele vejen rundt om nedgravningen, 5 m i diam. 1,5 m dyb. Central nedgravning antagelig nyere jordhule, ved rand ligger cementsten af nyere dato. Spor af ældste indgravning i V grøft fra højfod til højens midte, men afbrydes af store centrale nedgravning. Grøften i bund 2 m bred med skrænter op til 4 m bred, ca. 1 m lang. Højoverfladen ujævn. N-del afpløjet langs højfod, også S-siden afpløjet. ½ m høj sokkel omkring højen. Ved SV-fod ca. 3 x 3 m stor, gammel udgravning. Tæt brvokset med birk, kirsebær, avnbøg, eg og røn. Lidt tjørn langs højfod. Ca. 1 m frizone omkring højen. Størst i SV ved gammel brønd. ca. 5 m fra højfod. Brønd i SØ omgivet af rundmur af cement, buske, marksten. Bagtil omgivet af ca. 1 m høj og 3,5 m bred jordvold, der rækker over en jernboring. Vandrør stikker op af jordvolden. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)