Storhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-88

Fredningsnr.
081436

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/9 1884, købt. "Storhøj", 5,3 x 32 m. Tilgroede afgravninger i top og sider. Mod SV ses i nedre højside ca. 0,8 m over jordoverfladen det øverste af to større sten. Mod S to store randsten. Prægtig høj. Lynggroet med buskvækst på N-siden. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Storhøj", 5,3 M. h., 30 M. br. Toppen let indsænket, østre Fod afpløjet, i Siden et Par mindre, flade Gravninger, en større mod V. og Foden her afpløjet. Mod Sø. 2 Randsten. Rævegrav i V. Fredlyst. Lynggroet. Af [sb.] 88-95 er 5 fredlyste, sikkert de her betegnede.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Storhøj" 5,3 x 32 m. Tilgroede Afgravninger i Top og Sider. Mod SV ses i nedre Højside ca. 0,8 m. over Jordoverfladen, det øverste af 2 større Sten. Mod Syd 2 store Randsten. Prægtig Høj. Lynggroet med Buskvækst paa Nordsiden. I Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)