Atterup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030315-3

Fredningsnr.
34237

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/8 1896. gdr. Lars Nielsen i henhold til reser- vation i oprindeligt skøde fra Sorø Akademi. Dipl. Afmærkn.: MS 1911, løjtnant L. Lassen. Langdysse 10 x 7,5 m. Kammer af 3 bæresten og dæksten. Rand- sten: N 4, Ø 7, V 5, S 4. Kun lav jordhøj. Et par større hyldebuske og små graner.
Undersøgelsehistorie  (5)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, delvis overgroet af Hyld og Tjørn. Retning NNØ-SSV 10 M lang, 7 1/2 M bred. Jordhøjningen ubetydelig (indtil c. 1/3 M høj). Af Randsten forefindes: mod N 1 staaende, 4 faldne, mod Ø 3 staaende, 7 faldne; mod S 1 staaende ( 0.80 høj over Jordfladen), 5 faldne, mod V 1 staaende, 5 faldne. C. 10 Stene, deraf een 2.20 M lang, henligger i Uorden indenfor Randstenene. Kamret ligger omtrent midt i Langdyssen, dog noget nærmere ved den østre ende end ved den vestre Langside. Retning NV til N- SØ til S; Indgang i SØ. Det bestaar af 3 Bærestene, som rage 0.80 M op over omgivende Fyld, og en Overligger, de to Bæresten i Langsiderne ere revnede; Bærestenene hælde alle svagt indefter. Indvendig Længde 1.70 M, Bredde mod NV 0.85 M, mod SØ 0.60 M. Højde fra Fylden til Overliggerens Underside 0.90 M. Tærskelstenen mangler. Kamret skønnes udgravet. Overliggeren der hviler i oprindeligt leje er 2.40 M lang, 1.70 M bred, 1.25 M tyk. Et af dens vestlige Side afflækket stort Stykke henligger tæt V for Kamret. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 10 x 7 1/2 m; Kammer af 3 Bæresten og Dæksten. Randsten: N. 3, Ø. 7, V. 5, S. 4. Kun lav Jordhøj. Et Par større Hyldebuske og smaa Graner.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2,9 x 10 x 7,5 m. Dyssen er meget tæt tilgroet, nøje beskrivelse vanskelig, opgav at tælle randsten, nogle var synlige. Højen er omtrent 4-kantet afpløjet, mål ca. 1 x 18 x 14 m, dyssen tilsyneladende i orden. Retning N-S. Omtrent på midten var et aflangt kammer, N-S, med 2 bæresten V (kun den ene fungerer som bæresten, den anden har en revne), 1 Ø (med revne), 1 N, 1 dæksten (hvor ca. 1/4 er flækket af og ligger NØ for kamret), rager ca. 1,9 m op over højen. I kamret er der en dyregang, antagelig ræv.Kamrets indre mål ca. 1,7 x 0,6 m. Kunne ved pleje blive et pænere mindesmærke. Den ligger ned ad skråning nær mose og bæk mod Ø-SØ, ca. 230 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse (ret tilgroet) ned ad skråning i et ret åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)