Bøgeskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030315-2

Fredningsnr.
332318

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til ejer i form af fortidsminderegistrant, men ikke tinglyst ************************************************** Høj, ca. 7 m i diameter og 0,3 m høj. Den vestlige del bortgravet. Hen over højen i N-S ligger 4, fra 0,5-1 m, store sten. Endvidere et par hovedstore sten. Muligvis rester af en dysse.
Undersøgelsehistorie  (3)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Mindesmærke, en lav, udjævnet og afgravet Højning i hvis Top over en Strækning af c. 3 M i N-S ses 5 c. 2/3 M store Sten, der synes at staa i to parallele Rækker. Tæt N og S for dem en lidt større Sten. Mulig Rest af en ødelagt Stenalders- Gravkiste.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)