Hjulskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-92

Fredningsnr.
081438

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/9 1884, købt. Høj, 3,4 x 22 m. Mindre tilgroede afgravninger i top. Tilgro- et større, men ikke særlig dyb afgravning af NØ-side. Mod S og SØ ses 3 randsten på plads et stykke oppe på højsiden. Mod S ligger desuden to store udvæltede randsten. Pæn høj. Lyng- groet med buskvækst på nord- og østsiden. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 54' i Diam. 10' h; fuldstændig bevaret.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,0 x 22 M. Ujævn Top. Mod Syd 7 Randsten, delvis kløve- de, 3 paa Plads, 1 mod Sø, 3 mod Ø, deriblandt 1 Stentrug, 12 Cm. dybt, Side og Ende delvis afslagne; andre Randsten bort- tagne, hvorved en Rende om Foden. Fredlyst. Af [sb.] 88-95 er 5 fredlyste, sikkert de her betegnede.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,4 x 22 m. Mindre tilgroede Afgravninger i Tilgroet større, men ikke særlig dyb Afgravning af NØ Side. Mod S og SØ ses 3 Randsten paa Plads et Stykke oppe paa Højsiden. Mod S ligger desuden to store udvæltede Randsten. Pæn Høj. Lynggroet med Buskvækst paa Nord- og Østsiden. I Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)