Nyby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030316-15

Fredningsnr.
32255

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Dipl. Afmærkn.: MS 1936, Raklev. Dyssekammer, omgivet af lav højning; firsidet kammer af 3 bæresten + 3 lavere sten og 1 dæksten. Restaureret 1935.
Undersøgelsehistorie  (7)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Dysse, omgiven af en lav, afpløjet og afgravet Højning. Kamrets Retn. NV-SØ, med Indgang i SØ; Længde c. 1 1/2 M. Bredde mod NV c. 0.70. Kamret har haft 5 Bærestene (2 i hver Langside, een for nordvestlig Ende); nu mangler den ene Sten i Sydvestsiden samt Tærskelstenen. Alle tilbageværende Stene mer eller mindre forskudte; Overliggeren nedvæltet mod NØ; den er 1 3/4 m Lang og bred, mindst 0.75 tyk. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1935 Museal restaurering
Journal nr.: 319/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, omgivet af lav Højning. Firsidet Kammer af 3 Bæresten + 3 lavere Sten og 1 Dæksten. Restaureret 1935.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, 2,0 x 7,0 x 7,0 m. Dyssen findes i kreaturindhegning: Beskrevet på afstand, ikke været tæt på dysse, betragtet gennem kikkert. Dyssens høj måler ca. 1 x 7 x 7 m. og den er indhegnet. Dækstenen til kammeret rager ca. 1 m. op over højen. Der ses enkelte sten på højsiden. Ser intakt ud. Den er græsklædt; især ved foden, hvor dyrene kan nå at græsse. Ligger ret højt i terræn nær skråning ned til søer. Ca. 250 m. til landevej. Ejeroplysning på skema - ingen hjemme. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse, ret højt i terræn i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)