Nyby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030316-16

Fredningsnr.
32256

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/8 1896, hofjægermester William Greve Schulin Zeuthen til baroniet Zeuthen. Afmærkn.: MS 1897, ved gdr. Petersen, Nysonnerup. Dyssekammer af 5 bæresten, 3 gangsten, 1 dæksten. Lidt skredet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse, omgiven af en paa alle Sider afpløjet Højning, der er c. 2/3 M. høj. Dyssen bestaar af et sexsidet Kammer m. Overligger og en Gang; Retning VNV-ØSØ, Gangen udgaar mod ØSØ. L. fra Gangens Ø.ende til Kamrets vestl. Endevæg 4.20. Af Kamrets Bærestene, der rage c. 2/3 M. op over omgivende Fyld, er den Gangen nærmeste Sten i Nords. sunken indad. Overliggeren er derved sunken lidt nedad mod den ø. Ende; den vestlige Endesten bærer den derfor ikke mere. Kamrets indvendige Længde 2.25, Bredde mod V 1.45, paa Midten 1.50; ved Indgangen har Br. været betydeligt mindre. Kamret skønnes tømt; det er fyldt med Sankestene til en Afstand af c. 0.9 fra Overliggerens Underside. Overliggeren 3.2 l., 2.4 br., 1.05 tyk; den er flad paa Undersiden og Oversiden; Oversiden skraaner nedad mod Ø. Gangen 0.85 br.;i Sydsiden findes een 1.3 lang Sten, i Nordsiden to tilsammen 1.65 lange Sten, alle staaende i oprindelig Stilling. Enkelte større Sankestene henligge i Gangen. Bevoksning: 1983: Græs

1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 5 Bæresten, 3 Gangsten, 1 Dæksten, lidt skredet.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse på højrest, 2,5 x 9,0 x 9,0 m. Høj, 0,5 m. høj. Der er pløjet ca. 0,5 m. udenom i firkant. På midten er et aflangt (til polygonalt) kammer i ØV-lig retning med 5 bæresten, 2 S, 2 N (ene lav) og 1 V. Mod S er der 1 gangsten og mod N 2 (i ØSØ-enden). Der er 1 stor dæksten, der hælder mod Ø. Den rager ca. 2 m. op over højen. Indre mål ca. 2 x 1,2 m. Der findes nogle sten i kammer og på højen, flest af ældre dato (ikke påtalt). Højen er bevokset med græs og nælder. Der er ført telegraflinie i skel N for dyssen. Den ligger ret højt i et åbent landskab, ca. 75 m. fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor dysse, højt i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)