Tølløse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030316-25

Fredningsnr.
322563

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Stengrav i høj 1,5 x 15 x 10 m, orienteret N-S. En nedskredet dæksten mod nord og en mod syd. På den sydlige halvdel ses sprængte sten, samt en jordfast bæresten. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Stenaldersmindesmærke, nu en uregelmæssig afpløjet Højning, hvorpaa 4 større Stene ligge i Uorden. Bevoksning: 1985: Græs

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2720
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Nyfundet. Aflang, græsklædt højning på bakkedrag orienteret N-S. Mod S ses i overfladen løst på højen en stor dæksten, en tilsvarende ses mod N. I den S-lige halvdel af højen ses enkelte større rester af sprængte sten, samt en jordfast formodet bæresten til kammer (måske jættestue). Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1985: Græs

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2720
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Stengrav i høj 1,5 x 15 x 10 m, orienteret N-S. En nedskredet dæksten mod nord og en mod syd. På den sydlige halvdel ses sprængte sten, samt en jordfast bæresten. I ager.

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)