Øster Hjulskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-100

Fredningsnr.
081461

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Dige (mark), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 11k: Høj i skel til Jerslev, matr.nr. 21c. Høj, næsten ganske overpløjet, men over midten går et mark- dige, hvoraf højen udgør en del. (Centralgraven kan formo- des at være bevaret).
Undersøgelsehistorie  (3)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skel Højning, i Midten endnu 3/4 M. h., lav paa Siderne. Centret antagelig i Behold.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, næsten ganske overpløjet, men over Midten gaar et Markdige, hvoraf Højen udgør en Del. Centralgraven kan formodes at være bevaret.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt højrest i skel i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)