Nørre Vallenderød
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030316-32

Fredningsnr.
322414

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Forgravet højrest med spredte sten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Langdysse. Retning ontrent NNV-SSØ; c. 21 M. lang, 5 1/2 M. bred. Jordhøjningen ukendelig, for en stor Del dækket af store Stene i Uorden,hvoraf nogle ere forslæbte Randstene. Langs Siderne findes af disse: mod V 10 faldne, 1 staaende, mod S 1 falden, mod Ø 2 faldne, mod N 2 faldne. - 3 3/4 M. fra den nordlige Ende et tømt, firsidet Kammer, Retning N til V - S til Ø; hver Langside dannes af een Sten, den sydlige Endesten ligger indvæltet i Kamret; Overliggeren, der er 2.75 M. lang, 1.60 m bred, 0.75 m tyk, hviler paa de to Sidestene, der have sat sig indad.- 13 M. fra Langdyssens nordlige Ende staar en 2.20 lang Sten paa Højkant i Retningen NØ-SV; mulig er den en noget forskudt Sidesten af et ødelagt Kammer. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forgravet Højrest med spredte Sten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,7 x 13,0 x 13,0 m. Noget uregelmæssig høj, der måler ca. 1,3 x 13 x 13 m. (med diffus fod), god pløjeafstand. Højen er med ældre lavninger og hulninger. På højeste sted ses 2 større sten; bæresten til kammer? - de rager ca. 0,4 m. op over højen. Højen er tæt bevokset med krat og buskads. Der ses sten hist og her; fra hoved- til lidt større sten. Jeg har ikke rettet henvendelse til ejer; sten af mindre omfang. Højen ligger ret højt i terræn nær skråning mod SØ ud til grusvej og 150 m. fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Høj, tæt tilgroet. Ret højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)