Nørre Vallenderød
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030316-33

Fredningsnr.
322413

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 5,5 x 21 m. Kammer af 4 bæresten, hvoraf 1 væltet og 1 dæksten. Randsten: V 11 (1 v.), S 1, Ø 2, N 2. Mange spredte sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Langdysse, nu en uregelmæssig, delvis kratbevoxet Højning, c. 18 M. l. i N-S, c. 13 M. bred i Ø-V. Flere Steder, især i Vest, ligge flakte Rester af Randstene. c. 10 M. fra den nordlige Ende en Nedgravning og ved Siden deraf to i Ø-V staaende, paa den sydlige Side plane Stene, saavidt skønnes, den nordlige Side af et ødelagt Kammer med Retning Ø-V. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 5 1/2 x 21 m; Kammer af 4 Bæresten, hvoraf 1 væltet, og 1 Dæksten. Randsten: V. 11 (1 væltet); S. 1; Ø. 2; N. 2. Mange spredte Sten.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,5 x 21,0 x 7,0 m. Den måler ca. 0,5 x 21 x 7 m. og den er ret tildækket af marksten og grene - ejer sagde af hensyn til vildtet. Dyssen ligger i NS-lig retning og i S-enden ses en stor aflang sten, ØV retning, bære/dæksten til spoleret kammer i højens S-ende? I N-enden er et kammer med 1 bæresten i V, 1 i Ø, 1 tærskelsten i S (aflangt kammer) og 1 væltet mindre mod N. Stor dæksten, der rager ca. 1 m. op over højen. Indre mål ca. 1,2 x 0,5 m.? Randstenene ser ud til at være intakte, opgav at tælle dem p.g.a. kvas, marksten og sne. Randsten tilsyneladende både af ældre og nyere dato - bad ejer undlade at lægge sten fremover og ikke brænde kvas af på højen, gav ham kopi af loven. Ejer sagde, han gerne ville have højen fjernet, men mente, det vist ikke var så alvorligt - fik dog kontorets adresse, hvis han ville søge om dispensation. Den ligger på bakkehæld nær vådområder mod SØ, ca. 125 m. fra landevej. Kunne ved pleje blive ***. Ejer sagde, at de ikke lagde sten på højen, men fyldte dem i en mergelgrav; lå fra sidste ejers tid (antagelig rigtigt). Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Ret tilgroet langdysse (med marksten og grene/kvas) på skråning i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)