Nørre Vallenderød
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030316-36

Fredningsnr.
332422

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/8 1896, hofjægermester W. Greve Schulin Zeuthen til baroniet Zeuthen; fredningen tiltrådt af fæste- ren Lars Andersen. Afmærkn.: MS 1897, ved gdr. Petersen, Nysonnerup. Højning, 9 x 10 m, 2 m høj hvori 2 dyssekamre; det østlige af 5 bæresten, 1 dæksten, det vestlige af 5 bæresten, 1 dæksten. 2 af bærestenene væltet noget indad.
Undersøgelsehistorie  (7)
1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To Dysser, liggende omtrent Ø-V for hinanden med en indbyrdes Afstand af 1 1/2 M.,og omgivne af en uregelmæssig, ved Afgravning og Afpløjning forstyrret Højning (mod N afgravet ved Haveanlæg, mod V ved Skelgrøft, mod S afpløjet, mod Ø uregelmæssig afgravet); Højningen er nu 11 1/2 M. l. i Ø-V, 10 1/2 M. bred i N-S og hæver sig c. 2 M. over den afpl. Markflade mod S. Randstenene fattes.- Den østlige Dysse er aflangt sexsidet, har Retningen S til Ø-N til V med Indgang i S og er dannet af 5 Bærestene, der rage fra 1/2 til 3/4 M. op over den omgivende Fyld (2 mod Ø og V, 1 mod N), og en Overligger; Tærskelstenen synes borttaget. Den Indgangen nærmeste Sten mod V er skreden indad og støtter ikke Overliggeren, der iøvrigt hviler i oprindeligt Leje paa de 4 andre Bærestene. Kamrets indvendige Længde 2.00, Bredde mod N 1.40, paa Midten 1.55, Højde fra Fylden til Overliggerens Underside 1.10. Det er antagelig tømt. Overliggeren forneden plan, fororven tagformet, 3.00 lang, 2.40 bred, 1.40 tyk; et mindre Stykke er afflækket mod SØ.- Den vestlige Dysse er firsidet med Retning N-S, dannet af 5 Bærestene (2 i hver Langside, 1 for den nordlige Ende); Tærskelstenen synes borttaget. Kamrets indvendige Længde 1.60, Bredde mod N 1.00, paa Midten 0.95, Højde fra Fylden til Overliggerens Underside 0.50. Den omgivende Fyld naar mod Øst og Nord til Toppen af Bærestenene, mod Syd og Vest er den bortgravet til en Dybde af 0.60 fra Overliggerens Underside. Overliggeren hviler nu kun paa 3 af Bærestenene, idet den nordlige i Vestsiden og den sydlige i Østsiden ere sunkne indad; den sidste er mulig sprængt. I ældre Tid er et stort Stykke afflækket af Overliggerens Østs. det henligger kløvet i to Stykker Ø og S for Dyssen. Den tilbageværende Del er 2.70 M. lang, 1.25 M. bred, 1.05 M. tyk.- Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning, 9 x 10 m, 2 m høj, hvori 2 Dyssekamre; det østlige af 5 Bæresten, 1 Dæksten; det vestlige af 5 Bæresten, 1 Dæksten; 2 af Bærestenene væltet noget indad. @ Truet af sløjfning ?, Jvf. 483/39

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Højen måler 2x10x9 m, retning Ø-V. Den ligger op til diger mod V og N. Der er to kamre. Det Ø'lige er 5-kantet, 4 bæresten 1 tærkselsten mod S, 1 dæksten 1,7 m over højen, indre mål ca 1,6x1,6 m. Ca 2 m V for dette et andet kammer. Det V'lige er et aflangt kammer med 2 bæresten Ø (ene nu flækket over) 2 V (ene lavere), 1 N, muligvis 1 tærskelsten? under jord, indre mål 1,7x0,8 m. 1 dæksten 1,5 m op over højen. Der er flækket 1 større stykke af mod Ø og SØ. Terræn falder en del mod N, virker højere fra denne side, diffus højfod mod Ø, måske er dyssen lidt længere? Den ligger i haves SV kant, bevoksning hindrer udsyn, omtrent 20 m til offentlig vej. Terrænet skråner en del nedad mod N, dyssen virker højere fra denne side. . ** Seværdighedsforklaring ** Større dysse med 2 kamre, i have. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)