Plovshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-102

Fredningsnr.
081442

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/79 1908, J.P. Agdrup og Mølleejer M. Christensen, Musted; fredningen tiltrådt af fæsteren. "Plovshøj", 3,2 x 22 m. Flad afgravning i toppen. Et par meter af Ø- og NV-siden ganske bortgravet. Højfoden mod V står med indtil 0,3 m ubevokset skrænt på et 5 m langt stykke. Græsbevokset i køkkenhave.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 45' i Diam. 12' h; flad i Toppen; mod Ø. er c. en Trediedel afgravet.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Plovshøj", 3,2 M. h., 22 M. br. Ca. 1/5 mod Øst og Foden rundt om afgravet; flad Afgravning i Toppen.

1908 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Plovshøj" 3,2 x 22 m. Flad Afgravning i Toppen. Et Par Meter af Ø og NV Siden ganske bortgravet. Højfoden mod Vest staar med indtil 0,30 m. ubevoxet Skrænt paa et 5 m. langt Stykke. Græsbevoxet i Køkkenhave.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratovergroet høj i privat baghave.

Litteraturhenvisninger  (0)