Ubberup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030317-7

Fredningsnr.
332420

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/9 1893, Møller I.B. Smith. Dipl. Afmærkn.: MS 1911, Løjtnant L. Lassen. Høj, 1 x 14 m med dyssekammer af 3 bæresten, 1 tærskelsten, 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse med Overligger. Kammeret bestaar af 4 Sten og er 4 1/2' Langt, 2 1/2' bredt; Længderetning Ø-V. Østlig Endesten er 10" lavere end de andre, saa at der er en Aabning mellem den og Overliggeren. Denne er 8'2" lang, c. 5' bred. Fra Fylden i Kammeret til Loftet er mindst 4'; ovenpaa den er kastet en Del Haandsten fra Marken. Dyssen har sikkert staaet paa en lav Høj; denne er nu stærkt beskaaret. Ingen Randsten bevarede paa dens Plads. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 14 m, med Dyssekammer af 3 Bæresten, 1 Tærskelsten, 1 Dæksten.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Langdysse, mål ca 1x14x12 m i N-S'lig retning (intet tegn på afpløjning). Omtrent på midten er et aflangt kammer med 3 bæresten (1 S, 1 V, 1 N) 1 tærskelsten Ø og 1 dæksten, ca 1 m over terræn (mål ca 1,5x0,8 m). Der står en gammel bænk i højens V-side, ikke påtalt, da højen var velplejet med beskæring og slået vegetation. Der var enkelte sten ved højfod, kan være randsten/sekundære. Den ligger på S-enden af en aflang banke, højt i terræn, vidt udsyn. Den ligger ca 30 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret langdysse, højt i terræn i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)